Säg nej till Nato, värdlandsavtalet och kärnvapen

2016-05-26 12:03:48

foto: Sebastian Olsson
Nato är en krigsallians och värdlandsavtalet innebär ett stort kliv in mot ett fulländat medlemsskap.

Under lördagen den 20 maj hölls en manifestation på Sergels torg i Stockholm mot Nato och det värdlandsavtal som riksdagen skulle fatta beslut om den 25 maj. Omkring 2 000 deltog i protesten.

Värdlandsavtalet godkändes av Alliansregeringen på ett mer eller mindre kuppartat sätt strax innan de avgick 2014, men måste godkännas av riksdagen. Så gjordes den 25 maj. Värdlandsavtalet  innebär rätten för Nato att placera ut kärnvapen på svensk mark och rätten till att avfyra vapen från Sverige mot andra länder i närområdet om Nato skulle vara i krig. Avtalet innebär ett jättesprång mot ett svenskt Natomed­lemskap, vilket måste bekämpas med alla till buds stående medel.

Flera olika talare kritiserade Nato och den ökade militariseringen.
– Det ökar inte säkerheten för Sverige, utan tvärtom. Ramavtalet är oklart och det är stor risk att detta kränker våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Dessutom är själva processen kring hur värdlandsavtalet har kommit fram djupt odemokratiskt. Säg nej till värdlandsavtalet, sade Stig Henriksson från Vänsterpartiet och med i riksdagens försvarsutskott.
– Spänningarna kommer att öka med ett medlemskap i Nato, och konsekvensen av Nato är kärnvapen. Nato är världens största kärnvapenallians. Bästa vore om värdlandsavtalet kastades i soptunnan, sade Maj-britt Theorin (S), som också menade på att Sverige har fört en nedrustningspolitik trots att landet har stått för en oemotsvarad vapenexport till krigsförande länder under väldigt lång tid.

Sedan höll Olof Buckard ett starkt ironiserande och humoristiskt anförande med skarp kritik mot Nato, USA och imperialismen. ”Det luktar svett om Socialdemokraterna i denna fråga”, sade han bland annat och avslutade med:
– Att vara störst, bäst, vackrast, rikast, och all förbannad tävlings­idioti! Vi är gjorda för samarbete, på lika villkor! En kärlek som inte söker sitt. Som tas på allvar.
Thage G Peterson (S), som bland annat har varit talman i riksdagen, menade att världen behöver länder som står utanför militära allianser och att längtan efter fred aldrig har varit större. Dock menade han att EU i grunden skulle vara en fredsbevarande union, vilket inte alls stämmer. Det är en institution som gynnar storföretagen och kapitalismen samt har gjort allt för att stänga ute de som flyr från krig, förtryck och terror. EU är en del av trojkan (tillsammans med IMF och ECB) som har ålagt stater med enorma åtstramningskrav, som till exempel Grekland.

Skådespelaren Sven Wollter talade sedan:
– I detta ögonblick försvarar vi ljuset och den mänskliga värdigheten. Vi kan inte vältra över detta på morgondagen, utan detta måste göras av oss här och nu. Värdlandsavtalet innebär raka motorvägen in i Nato.
Musik av Jan Hammarlund och tal av bland annat fackligt aktiva och medlemmar i nätverket Nej till Nato: Nej till värdlandsavtalet avslutade demonstrationen.

RS och Offensiv säger:
• Riv upp värdlandsavtalet.
• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap.
• Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!