Sexindustrin: Del 3/3 – Vad görs för prostitutionens offer?

2016-09-02 14:22:20

foto: Peter Tandlund


Offensiv har kontaktat frivilligorganisationer, myndigheter och kommunala organisationer som arbetar för att motverka prostitutionen för att ta reda på vilka åtgärder som görs, hur de bedömer läget och vad som saknas.

Vi har fått svar från Talita, som är en ideell förening som erbjuder stöd till kvinnor som utnyttjas inom prostitution och människohandel, från Mikamottagningen i Göteborg (även Malmö och Stockholm har Mikamottagningar: kommunal uppsökande verksamhet för samtal, stöd och praktisk hjälp för personer med erfarenhet av sex mot ersättning, som skadat eller skadar sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål), Novahuset (ideell förening som erbjuder stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp online eller offline) samt NMT (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel) som drivs av länsstyrelsen i Stockholm i syfte att stödja myndigheter (över hela landet), kommuner och frivilligorganisationer.

När det gäller läget menar Mika-­mottagningen i Göteborg att fler hör av sig för att de marknadsfört sig mer, andra verksamheter i kommunen blivit mer medvetna och att de fått bättre lokaler – de bedömer inte att antalet som säljer sex har ökat. 

NMT menar att gatuprostitutionen i Sverige och Europa minskat till förmån för internet. De hänvisar också till sin rapport Prostitutionen i Sverige från 2014 som pekar på förändringen att det nu är en stor majoritet kvinnor med annan nationalitet än svensk i prostitutionen och att merparten av kvinnor i prostitutionen som polis, socialtjänst och frivilliga möter inte säljer sex av fri vilja utan tvingas leva under mycket svåra omständigheter. 

Anna och Josephine från Talita, en organisation med 20 års erfarenhet, säger:
–  Om man ser på hur situationen förändrats över lite längre tid (tio år) ser vi en ökning av kvinnor från Rumänien. I Sverige tycker vi oss märka en ökning av kvinnor som tvingas in i prostitutionen av personer eller omständigheter på grund av fattigdom.

I somras kom två alarmerande rapporter från Malmö som visade att gatuprostitution – som under många år har minskat – nu ökar igen.

– Vi ser betydligt fler kvinnor på gatorna nu än vad vi gjorde för något år sedan. Ofta är de från Rumänien och unga i åldrarna. Vi får känslan av att det till viss del kan röra sig om människohandel. I vår kontakt med kvinnorna svarar vissa väldigt undvikande om var de bor, deras riktiga namn och om de bor med andra. Det förekommer också att kvinnorna ”försvinner” efter att de haft kontakt med oss eller att man märker att de på ett eller annat sätt är kontrollerade, säger Katarina Klostergard, socionom på Mika Malmö, i Lokaltidningen.

Även länsstyrelsen i Skåne slog larm om att flyktingbarn misstänks ha blivit sålda som sexslavar, utifrån 32 misstänkta fall. Det kan till exempel vara barn som försvinner från boenden på kvällarna. Enligt Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution, ser det likadant ut över hela landet. Stockholmspolisen varnade i våras för detta.

– Flyktingbarn som inte har kunnat ta sig hit självmant är en utsatt grupp. De har ofta försatt sig i en skuldfälla för att få hjälp att komma hit. Det blir ofta exploaterade på olika sätt, inte bara i prostitution, sa Patrik Cederlöf till TT den 6 augusti. Den bilden bekräftas även av Novahuset:

– Vi märker att det är fler yngre som har sex mot ersättning/sex som självskadebeteende vilket många gånger hänger ihop med att nätet istället för gatan är en mötesplats. Vi kan även se en förändring/ökning att ensamkommande främst killar inte får den hjälp de behöver då de säljer sex här, har sålt sex för att komma hit el varit utsatta för övergrepp under resan, svarar Paulina till Offensiv.

Vi frågade också vad som är de viktigaste insatserna för att stödja personer som säljer sex att få en säkrare arbetsmiljö (vår egen syn på frågan, se artikel intill):
– Alla kvinnor vi har kommit i kontakt med mår dåligt i prostitutionen. Vi betraktar inte deras situation som arbetsmiljö, snarare utnyttjandemiljö. Vårt svar på frågan är att det borde finnas fler poliser som arbetar med detta och även finns synliga i de områden som kvinnorna finns i. Stockholms­polisens prostitutionsgrupp är ett ypperligt exempel på hur det borde se ut i hela landet. De jobbar både uppsökande på nätet och ute på gator/hotell/lägenheter, säger Anna och Josephine från Talita. 

Endrit Mujaj från NMT svarar:

– Den svenska synen på prostitution bygger på en syn om att prostitution ska förstås som en del av mäns våld mot kvinnor. Prostitution är alltså inget erkänt arbete och det är för vår del svårt att tala om arbetsmiljö då dessa personer utnyttjas sexuellt.

– Vi stöttar lagen om att det ska vara olagligt att köpa sex. Bemötandet och kunskapen hos socialtjänst och polis bl a behöver höjas rejält så att alla får den hjälp de behöver på det plan de befinner sig. Vi måste även se till se till att lagen stärks med högre straff, idag blir det ofta böter även om det är barn vi pratar om, menar Paulina från Novahuset. 

Sist ville vi veta vilka är de viktigaste insatserna som behövs för att stödja personer att ta sig ur prostitutionen och vilka brister som finns i samhällets insatser.
Anna och Josephine hänvisar till Talitas ettåriga program för vägen ut ur prostitution: boende, traumaterapi, undervisning i jag-stärkande ämnen, planering för framtiden, utslussning och integrering i samhället. För vidare läsning har Malmö högskola gjort en studie om programmet. På frågan om samhället gör tillräckligt svarar de:

– Absolut inte. Samhället betalar exempelvis för drogmissbrukare som behöver behandling, men aldrig för kvinnor i prostitution/människohandel som behöver mer långsiktig rehabilitering. Socialtjänsten betalar däremot ibland för stöd i det akuta skedet och under tiden en kvinna medverkar i en rättsprocess.
Novahuset poängterar att stödet som ges måste få ta tid, att det behövs nätverk och bra bearbetning.

–Aldrig att man skuldbelägger och viktigt att man pratar om eventuella tidigare utsatthet då vi vet av forskning att 4 av 5 personer som sålt sex har varit utsatt för övergrepp. 

Mikamottagningen pekar på att socialtjänsten, en fungerande psykiatri och socialförsäkringssystemet är viktiga stöd för vägen ut. Mikamottagningen fyller en viktig funktion och skulle behöva finnas på fler orter. Att välfärdssystemet till stora delar har monterats ned är ett stort problem. Insatser till personer som säljer sex, eller har liknande erfarenheter, borde vara obligatoriska kommunala angelägenheter – inte frivilliga. 

Det saknas också nationella riktlinjer, relevant forskning om vilka metoder som hjälper och behandlingshem samt skyddade boenden.
Endrit Mujaj, NMT, menar att fler utsatta ska få trettio dagars betänketid, vilket alla brottsoffer har rätt till, och att fler måste få tillfälliga uppehållstillstånd. Mujaj hänvisar också till länsstyrelsens Återvändarprogram där en kan motta hjälp för att resa hem – till annat land – och även stöd efter återvändandet i upp till två år. Dock menar Mikamottagningen i Malmö att få utsatta vill ha denna hjälp, enligt Lokaltidningen den 21 juni.

NMT märker skillnad mellan kommuner och regioner där myndigheter samarbetar mot de som inte gör det. Novahuset får sista ordet:
– Vi ser att kunskapen brister hos både sjukvård, rättsväsendet och polisen. Det rör sig även om förutfattade meningar och oförståelse.

– Vi vill ha in ämnen kring detta som obligatoriska inom yrken där man kan möta dessa personer. Sedan krävs förebyggande arbete i skolor och i hemmen. För att män ska sluta köpa sex (finns även kvinnor men i det stora hela är det en mansfråga) måste vi prata om det och låt det inte bli ett tabuområde.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!