Shells oljeutsläpp förpestar Nigerdeltat

2015-11-11 13:08:01


Shells totala exploatering har skickat nigerianer ned i fattigdom och misär.

Oljeindustrin i Nigeria är mer eller mindre oreglerad, någonting som oljebolagen utnyttjar. De lagar och regleringar som finns ignoreras, vilket har lett till en negativ påverkan på både miljön och människorna i området.

Olja har utvunnits ur marken i Nigerdeltat i Nigeria under 60 år. Hela regionen domineras av oljeutvinningen, som sker där människor bor, odlar och fiskar samt får sitt dricksvatten. På grund av oljeföroreningen av land och vattendrag blir skördar sämre, fisk dör och vattnet är skadligt att dricka. Det har lett till en djup kris för ett stort antal människor i form av fattigdom och försämrad hälsa.

Ansvaret för sanering av oljespill och utsläpp ligger idag hos oljeföretagen, och ansvariga myndigheter lägger sig inte i detta vilket leder till att många stora områden inte saneras alls eller bara saneras till en bråkdel av vad som behövs. De människor som blir lidande av oljeföroreningar tvingas själva ta upp frågan om kompensation med oljebolagen, vilket ofta inte leder någonstans.

Shell, som har utvunnit olja i området i närmare 60 års tid, har inte tagit tag i den sanering som skulle vara nödvändig för att återställa miljön runt oljeutvinningen. Det görs inga utredningar om hur industrin påverkar de människor som lever i närheten av den, och människorna blir heller inte informerade om den skada det kan ha på deras hälsa. 

I Ogoniområdet i Nigerdeltat har människors dricksvatten blivit så förorenat under en så lång tidsperiod att de skadliga ämnena, bland annat bensen, når 900 procent av Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för vad som är ofarliga mängder.

Shell började utvinna olja i Nigerdeltat redan år 1958 när Nigeria fortfarande var en brittisk koloni. Befolkningen hade ingenting att säga till om och många som har protesterat har mördats av staten som alltid har tagit storbolagets sida.

Oljeutvinningen är en av kapitalismens mörkaste sidor, då den har förödande verkan på människors hälsa och liv såväl som på naturens ekosystem, som i vissa fall aldrig skulle kunna återhämta sig även om olja slutade utvinnas.

FN:s miljöprogram UNEP uppskattar att det skulle ta mer än 25 år för Nigerdeltat att återhämta sig från den förstörelse som oljeindustrin har bidragit till. Amnesty International kräver i sin rapport Clean It Up att Shell ska börja ta sitt ansvar genom att betala en miljard dollar (8,7 miljarder kronor) som början på en fond som ska stå för kostnaderna för saneringen av Nigerdeltat. 

I en kapitalistisk värld där pengarna sätts före människors och miljöns välmående kommer inga oljebolag att sluta utvinna och förorena om de inte blir tvingade till det. Ogonifolket i Nigerdeltat för en hård kamp mot oljebolagens och den nigerianska regeringens brott mot mänskliga rättigheter, men resten av världen måste också ställa hårda krav på ett stopp på föroreningarna som oljeutvinningen leder till. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!