Skamlig uppgörelse mot strejkrätten

2018-06-05 16:21:45

foto: RS Göteborg
En tvärfacklig manifestation mot inskränkningen av strejkrätten i Göteborg förra veckan – fler och större protester behövs nu efter “parternas” svek.

Den uppgörelse som LO, TCO och SACO har slutit med arbetsgivarorganisationerna begränsar strejkrätten. 

De så kallade parterna föreslår gemensamt att det ska bli olagligt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden – om det inte handlar om att få till stånd ett kollektivavtal med fredsplikt. Om det finns kollektivavtal kan ett annat fack bara strejka för ett hängavtal. ”Men avtal som uppnås har begränsade effekter eftersom det endast kan gälla i de delar som inte är reglerade i det första avtalet” (Arbetet den 5 juni). Udden är riktad mot Hamnarbetarförbundet och andra stridbara fack.
Enligt Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, innebär uppgörelsen att ”konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna”. Och det är inte arbetsgivarnas sex veckor långa lockout han åsyftar.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som tillsatte den statliga antistrejkutredningen, har välkomnat facktopparnas och arbetsgivarnas överenskommelse.
Läs Arbetets intervju med Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets styrelse, som kallar avtalet “ett odemokratiskt svek mot arbetarna”.