Skolinspektionen ger RS Haninge rätt

2009-05-06 12:48:57
Nästan ett år efter att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) anmälde Haninge kommun för införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklassen har Skolinspektionen tagit beslut i ärendet (Dnr 41-SV2008:1291).

Skolinspektionen slår fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskole­klas­sen och ger Haninge kommun till den 15 juni på sig att lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidta-gits med anledning av beslutet.
Haninge kommun har under sena­re år gått i bräschen för en landsomfattande utveckling där barn i allt tidi- gare åldrar ska bedömas och kontrolleras. På de flesta håll är det borgerli­ga partier som driver på för en sådan utveckling, men i Haninge är förut­om de borgerliga partierna även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förespråkare för tidigare bedömningar och kontroller av barns kunskaper, vilket har resulterat i användande av kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklasser­na på 6-åringar.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är det enda partiet i Haninge som har kämpat emot denna utveckling.
RS har argumenterat mot utvecklingen i Haninge kommunfullmäktige och hänvisat till Skolverkets utredningar och den internationella forskning som myndigheten stödjer sig på, som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt. När de övri­ga partierna inte lyssnade på fakta an- mälde RS i maj 2008 Haninge kommuns användande av kunskapskontroller i förskolan och införandet av betygsliknande omdömen i förskole­klassen till Skolverket.

Efter en ovanligt
lång handläggningstid har nu Skolinspektionen, som har tagit över ärendena från Skolverket sedan myndigheten delades upp i två myndigheter, gett RS rätt i frågan om betygsliknande omdömen i förskoleklassen. Frågan om kunskapskontroller i förskolan har in­te utretts färdigt än, men det mesta pekar på att även denna fråga kommer att gå RS väg i likhet med det svar Skolverket gav Haninge kommun på DN Debatt den 23/12 2008.

Tobias Lindberg
Ersättare i Haninge kommun-fullmäktige för RS

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!