Skolinspektionen utreder ”överklasskola”

2010-11-17 15:10:21
Det råder inga tvivel om att friskolan Carlssons skola i Stockholm är en favorit för överklassen. Många anmäler sina barn redan när de är nyfödda eftersom kötiden är så lång, men det finns ett pris att betala. Nämligen 3 500 kronor.

I början av varje termin skickar Carlssons skola på Östermalm ut ett brev till elevernas föräldrar.
Eftersom många av dem har hö-ga inkomster är det inte ovanligt att spontana donationer till skolan före- kommer, men detta är uppenbarligen inte nog.
I brevet uppmanas föräldrar att ”frivilligt bidra med 3 500 kronor per elev och termin” och det framgår att även ”högre belopp mottages med tacksamhet”.

Mellan 80 och 85 procent av föräldrarna skickar in bidrag till skolan och man får in ungefär 3,5 miljoner kronor varje år i ”frivilliga” bidrag. Om en förälder inte betalar in något bidrag får personen i fråga en påminnelse.
Carlssons skolas rektor Pia Lind- gren tycker ändå att det tydligt framgår att bidraget är frivilligt, men en del föräldrar tycker annorlunda.
Skolinspektionen har nu gått ut med kritik mot Carlssons skola efter en anonym anmälan från en förälder.
– Vi fick en anmälan från en anonym vårdnadshavare som uppfattar det som att skolan ber om en avgift per termin och elev, säger Carina Larsson, pressansvarig vid Skolinspektionen, till Svenska Dagbladet den 9 november.
Skolinspektionen menar att bidraget framstår som tvingande.

Rektor Pia Lindgren har ingen förståelse för hur bidraget kan uppfattas som tvingande, trots att påminnelser har skickats ut.
I anmälan till Skolinspektionen framgår dock även att vårdnadshavaren i fråga anser att elever vars föräld­rar inte ger bidrag särbehandlas nega- tivt.
Pia Lindgren nekar bestämt till att det skulle vara fallet och uppger att det endast är två personer, som aldrig är ute i verksamheten, som känner till vilka som ger bidrag och inte. Detta är dock svårt att veta och det är natur-ligt att föräldrar och vårdnadshavare känner en press på sig att betala.

Enligt lag är det förbjudet för en friskola att ta ut elev-, kö-, anmälnings- eller registreringsavgifter eftersom verksamheten finansieras med kommunala skattemedel. Om bidrag­en uppfattas som obligatoriska bryter skolan mot lagen och riskerar då att bli av med sitt tillstånd.
Därför har Carlssons skola vidtag­it åtgärder – man anger inte längre en bestämd summa pengar i brevet, som fortfarande skickas ut till alla vårdnadshavare med uppmaningar om att bidra finansiellt. Föreningen för Carlssons skola ska senast den 11 fe­bruari 2011 ha lämnat in en redovisning för hur de ska leva upp till kravet på avgiftsfrihet (Svenska Dagbladet den 9 november).
Anna Löfgren

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!