Släng Lavalutredningen i papperskorgen

2008-12-17 13:44:10
Fredagen den 12 december presenterade Lavalutredningen sitt förslag om ändringar i arbetsrätten med an- ledning av EG-domstolens antifackliga dom i Lavalmålet.

”Strejkrätten måste begränsas när fackens ansvar att följa EG-rätten skärps”. Så löd Lavalutredaren Claes Stråths sammanfattning av förslagen på DN Debatt samma dag.

– Utredningen lägger sig platt för EG-domstolens utslag. Att minimilönerna inte ens är förhandlingsba-ra innebär på sikt en lönedumpning på arbetsmarknaden och en uppenbar risk för undermåliga arbetsförhållanden, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.
Men endast verbal kritik stoppar inte förslaget, utan facket måste mobilisera till strid.
Utredningens förslag bekräftar också att de löften om kollektivavtal och konflikträtt som gavs inför det svenska EU-medlemskapet bara var ett påhitt.

Den förre LO-juristen Kurt Junesjö avslöjar och sågar på sin hemsida kurt.nu Lavalutredningens för- slag och konsekvenser i följande punkter: ”Utredningen tillåter till exempel företag från andra EES-länder [EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein] att:
• Jobba i Sverige, utan det enda skyddet för anställningsförmånerna i Sverige, kollektivavtal. Arbetsgivaren behöver enligt utredningen endast vi­sa ”att de utstationerade arbetstagar­na väsentligen har minst sådana vill- kor” som gäller i branschen.
En sådan regel gör det i praktiken omöjligt att teckna kollektivavtal. Som om inte detta vore nog har utredningen begränsat förmånerna till ”väsentligen”. Vilken utländsk arbetsgivare kan inte på pappret visa att han utger ”väsentligen” samma förmåner. Han behöver ju inte ens visa upp ett utländskt kollektivavtal. Det räcker med att visa upp falska anställ­ningsavtal som arbetsgivaren inte tänker följa i morgon, när hotet om fackets stridsåtgärd är borta.
• Jobba i Sverige med avtalsshopping, d v s att utländska arbetsgivare oberoende av branschpraxis använder den billigaste kollektivavtalade minimilönen som utför aktuellt yrkesarbete.
Den utländske arbetsgivaren behöver endast visa att han tillämpar ”sådana villkor som tillämpas i hela landet på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen”.
I klartext på t ex Byggnads arbetsplatser kan man i stället för att betala minimilön enligt Byggavtalet, 124 kronor, istället betala 91,50 enligt Teknikavtalet-Metall.
• Jobba i Sverige med bara garanterade minimilöner, trots att ytterst få arbetstagare i Sverige har så låga lö­ner.
• Jobba i Sverige med bara en del av de i Sverige normalt kollektivavtalsgaranterade förmånerna. Den utländske arbetsgivaren behöver enligt förslaget bara utge minivillkor enligt utstationeringslagen. Därigenom kan han konkurrera ut svenska arbetsgivare. Samtidigt som de utländska arbetstagarna blir andra klassen jobba- re” (kurt.nu den 12 december).

Släng Lavalutredningens förslag i papperskorgen. Facken måste mobi-lisera till strid för arbetsrätten och strejkrätten.
Med politisk strejk om så krävs, uppmanar RS/Offensiv.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!