Social kollaps hotar i Venezuela

2016-06-01 11:19:05

foto: Wilfredo Rodríguez / Flickr
En akut brist på basvaror, bland annat ris och bönor, råder i landet.

Venezuela är på väg att bli illa tilltygat av en social och ekonomisk katastrof. Inflationen är på mer än 500 procent (världens högsta) och beräknas vid årets slut vara uppe i 750 procent, vilket raserar levnadstandarden. Risken är överhängande för en total social kollaps.

Det råder en omfattande brist på de mest grundläggande baslivsmedlen som ris och bönor; el- och vattenförsörjningsavbrott och offentliganställda tvingas jobba endast två dagar i veckan för att spara el.
Den sociala krisens omfattning återspeglas i form av en epidemi av mord och våldsbrottslighet. Venezuela har den näst högsta andelen mord av alla världens länder.
De förbättringar som gjordes i fråga om hälso- och sjukvård, utbildning och bostäder under den senare delen av president Hugo Chavez era har så gott som helt utraderats under tyngden av ekonomisk kollaps, fallande oljepriser, byråkrati och korruption samt kapitalistklassens sabotage.
Reaktionära högerkrafter har utnyttjat situationen allt eftersom stödet för president Maduros regering har kraschat. De har lett en kampanj för att tvinga fram en folkomröstning om hans avgång från presidentposten.

Högern mobiliserar för att besegra Maduro och bereda vägen för högerns återkomst till makten. Maduro indikerar emellertid att han, i allians med de väpnade styrkorna, kommer att bekämpa sådana försök.
Borgare världen över hävdar att denna katastrof är ytterligare ett ”bevis på socialismens misslyckande”. Men det är misslyckandet med att ta den revolutionära processen till sin slutpunkt och bryta med kapitalismen som har resulterat i den pågående krisen.  Kapitalismen skadades, men utplånades aldrig.
Det byråkratiska och korrupta statliga toppstyret som utvecklades, i avsaknad av självständiga arbetarorganisationer, demokrati och kontroll underifrån, har också bidragit till den rådande krisen, vilket Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv och CWI upprepade gånger har varnat för.
Men även kapitalisternas och högerns sabotage av ekonomin bär ansvaret för dagens kris.
Det återstår att se hur den nuvarande krisen kommer att utvecklas, men de sociala villkoren är sådana att ett massivt utbrott – med kravaller och plundring som liknar det som ägde rum under Caracascohändelserna 1989 – är fullt möjligt.

Arbetarna, de unga och medelklassen har inget att vinna på att stödja högerledare som Capriles, som endast tjänar den härskande klassens intressen.
Arbetarna och massan av befolkningen måste ta brådskande steg för att bilda demokratiskt valda kriskommittéer för att organisera distributionen av mat och andra förnödenheter – samt bygga på dessa för att utveckla en massrörelse för en brytning med kapitalismen.
Då skulle det bli möjligt att genomföra en demokratiskt socialistisk nödåtgärdsplan för att återuppbygga ekonomin på grundval ett förstatligande av bankväsendet och ekonomins nyckelsektorer under arbetarnas demokratiska kontroll och styre.
Ett misslyckande med att vidta sådana djärva åtgärder skulle öppna vägen till social kollaps och hotet om en kontrarevolution.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!