Sparka Reinfeldts regering – kvinnokamp för rättvisa

2008-03-05 14:39:18
Pigavdrag, vårdnadsbidrag, attacker på arbetslösa och sjukskrivna är en del av högerregeringens arbetar- och kvinnofientliga politik. Regeringen vill vrida klockan tillbaka till innan 1900-talets sociala reformer som innebar stora steg framåt för jämställdheten.

Vårdnadsbidraget är ett bidrag på 3 000-4 000 kronor per månad till den som stannar hemma med sina barn. Med det vill man tvinga tillbaka kvinnor in i hemmen. Kvinnor tar redan idag det största ansvaret för barnen och kommer att vara de som tar emot bidraget.
Kvinnor tjänar i genomsnitt cirka 82 procent av mäns löner. Det betyder att familjen förlorar mer pengar om mannen stannar hemma än om kvinnan gör det. I Norge och Finland finns ett liknande bidrag. Där är 96 procent respektive 95 procent av bidragstagarna kvinnor och de förlorar både lön och pension. Vårdnadsbidraget kommer att användas som en ursäkt för att montera ner barnomsorgen.

Drabbar deltidsarbetande

Ersättningsnivån för arbetslösa har sänkts till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300 dagar. Därefter måste den arbetslösa acceptera ett jobb även om lönen bara är 90 procent av a-kassan.
Det finns två syften med attacken på a-kassan: Dels att öppna för en låglönemarknad, med jobb som ger en lön på under 10 000 kronor i månaden, och dels att försvaga facket, som hittills har administrerat a-kassorna.
Villkoren i a-kassan har förändrats; för att få ersättning måste man nu ha arbetat 80 timmar i månaden, istället för tidigare 70 timmar. Kvinnor drabbas hårdast av förändringarna, eftersom kvinnor oftare jobbar deltid och oftare stannar hemma med sjukt barn. För en deltidsarbetande kan en sjukdag i månaden göra att man inte kommer upp i 80 arbetade timmar.
Pigjobb är ett av de nya lånlönejobben som främjas av ett skatteavdrag på upp till 50 000 kronor per år. Det är inte arbetare, till exempel pigorna själva, som har råd att utnyttja avdraget utan de som redan har råd att köpa hushållsnära tjänster utan skatteavdrag. Regeringen vill ha tillbaka gamla tiders tjänstehjon, med en osäker arbetssituation, i arbetsgivarens hem.

Pigavdrag bara för rika
Rika familjer i stora villor uppmuntras till att köpa sig fria från exempelvis diskning och städning. Rika kvinnor ska befrias från hemarbetet genom att fattiga kvinnor gör det åt dem istället.
Pigavdraget beräknas kosta staten en miljard kronor. Om de pengarna istället satsades i offentliga sektorn skulle de exempelvis kunna betala ungefär 4 000 nya undersköterskor.
Ett annat område som är under attack från högerregeringen är sjukförsäkringen. Ersättningen sänks från 80 procent till 77,6 procent, då ersättningen beräknas på det senaste årets lön istället för det kommande årets. Efter ett år sänks sjukersättningen med ytterligare fem procent.
Politikerna har gjort upp bestämmelser om hur långa sjukskrivningar får vara. Mest uppmärksammat blev förslaget om att utbrändhet inte ska leda till någon sjukskrivning alls.
Den som har migrän, gallstensbesvär eller har blivit smittad av hiv ska inte heller bli sjukskriven, medan hjärtinfarkt och ryggskott finns med bland de sjukdomar som ska leda till betydligt kortare sjukskrivningar än tidigare.

Sämre arbetsmiljö

Anledningen till att sjukskrivningarna har ökat är den nyliberala politik av rationaliseringar, som innebär en högre arbetsbelastning. Det gäller särskilt i den offentliga sektorn, med nedskärningar i vården och omsorgen, där de flesta anställda är kvinnor. Det syns också i statistiken över antalet sjukskrivningar; majoriteten av alla sjukskrivna är kvinnor.
Osäkra, tidsbegränsade anställningar är ett problem som allt fler ställs inför. Särskilt vanligt är osäkra anställningar bland unga LO-kvinnor. Var femte kvinna har visstidsanställning, jämfört med var sjunde man. Men det tycker inte högerregeringen är tillräckligt. Den har därför höjt den tid som arbetsgivare kan visstidsanställa från 12 till 24 månader.
Hårt slag mot kvinnor
Alla attackerna tillsammans försämrar kvinnors ställning på arbetsmarknaden och de slår hårt mot kvinnors rättigheter på alla områden.
När kvinnor stärkte sin ställning på arbetsmarknaden gav det dem styrka till att ta kamp för sina rättigheter. Med en motsatt utveckling underlättar det för reaktionära idéer och kvinnoförtryck på andra områden, som objektifiering och våld mot kvinnor.
Därför måste alla som vill stoppa förtrycket av kvinnor nu ta strid mot högerpolitiken.
Karin Wallmark

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!