St Görans sjukhus köps av riskkapitalbolag

2006-10-26 15:15:43
Den femte oktober blev det klart att Capio, som driver St Görans sjukhus, köps upp av ett riskkapitalbolag med det snarlika namnet Opica.

St Görans sjukhus har drivits i privat form sedan mitten på nittiotalet och har framhållits som en ekonomisk framgångssaga. Sjukhuset har gett bättre vård till en lägre kostnad för landstinget än de offentligt drivna sjukhusen – så länge man bara ser till kostnaderna för själva vården, vill säga.
För om de olika rabatter som Capio fått av landstinget för att driva vården läggs till, betalar landstinget mer för St Göran än för de andra, offentliga sjukhusen, förutom Karolinska sjukhuset.
Till rabatterna hör en kompensation för hyreshöjningar, förmånligare momsersättning och att landstinget betalar fullt pris också för den vård som ges utöver avtalet.
Capio är verksamt i nio europeiska länder och har 12 000 anställda. I jämförelse med de Capio-ägda sjukhusen utomlands, är S:t Görans sjukhus avkastning på sex procent låg.
– Risken är att man tycker att S:t Göran borde prestera åtminstone tio procent i Sverige. Det i sin tur kan medverka till förändringar inom verksamheten som går ut över personalen, säger Kevin Thompson, Kommunal.
Opica köper Capio till ett värde av 17 miljarder kronor. Capiocheferna får dela på en vinst på 84 miljoner. De får också ut 155 miljoner som kommer från ett gammalt optionsprogram som nu avslutas.

Källor:Göran Dahlgren ”Offentlig eller privat sjukvård?” www.sits.biz
Artiklar i Dagens Industri 2 september–6 oktober 2006
Kommunalarbetaren 2006.09.07