Stoppa ”Folkets demonstration”

2016-05-19 09:45:23

foto: Natalia Medina
Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler.

Den 22 maj kommer det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” att hålla en rasistisk manifestation mellan kl 13-15 på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. Antirasister samlas för ett torgmöte med Rött Forum kl 12 innan vi gemensamt går för att stoppa rasisterna.

Det så kallade ”Folkets demonstrations” taktik är en sammansättning av Sverigedemokrater, Avpixlat-anknutna och diverse andra rasister och nazister.  Deras strategi går ut på att försöka få dessa manifestationer att se ut som en ”spontan yttring av folkviljan”, inte en hatmanifestation planerad och genomförd av mestadels organiserade rasister, vilket ju egentligen är fallet. Detta för att, precis som Sverigedemokraterna har gjort, försöka normalisera sina rasistiska åsikter och värva personer som är allmänt politiskt missnöjda till sina led.
De har tidigare haft flera liknande manifestationer i Stockholm och Göteborg. Enligt egen utsago är deras mål att utlysa nyval och se till att Sverige får en regering som företräder folket. De säger att de inte är rasister, islamofober eller knutna till några andra organisationer, men den rasistiska agendan lyser igenom de till synes oskyldiga parollerna på deras hemsida. Om en ser till vilka som talar och deltar på deras manifestationen är det i huvudsak personer som känns igen från olika delar av den rasistiska rörelsen.

Att dessa hatiska krafter tar till gatorna just nu är ingen slump. Missnöjet över högerpolitiken och dess attacker mot arbetare, pensionärer, ungdomar och fattiga och socialdemokratins historiska svek har lagt grunden till rasismens framväxt. När folk inte upplever att det finns ett politiskt alternativ till den förda politiken är det fler som blir mottagliga för rasisternas simpla problemformulering, där de ställer flyktingmottagandet mot välfärden.
Vi som socialister vet att denna problemformulering inte har baserats på verkligheten. Den verkliga motsättningen står mellan de som arbetar och de som blir rika på andras arbete. Men när varken den etablerade vänstern eller fackföreningsrörelsen organiserar kamp för att försvara båda flyktingmottagande och välfärd ger de rasisterna utrymme att exploatera på missnöjet i samhället. Vi måste därför verka för att bygga en bred antirasistisk rörelse som kopplar kraven på ett humant flyktingmottagande till kraven på välfungerande välfärd utan vinstuttag, bostadsbyggande och trygga jobb åt alla!.

Det är även viktigt att bemöta rasisterna direkt varje gång de tar till gatorna. Vi får aldrig låta dem marschera oemotsagda. Detta kommer enbart leda till att de får ett ökat självförtroende och på så sätt kan utöka sin aktivitet och verka för att snabbt normalisera att rasistiska slagord ropas ut på gator och torg. Den antirasistiska rörelsen har dock tyvärr försvagats något på grund av den rasistiska chockdoktrin som förs från etablissemanget.
När Nordiska motståndsrörelsen marscherade i Borlänge fick de gå i kanske 10 minuter innan antirasisterna hann samlas, och på flera av Folkets Demonstrations manifestationer har rasisterna varit nästan lika många som antirasisterna.

Men minnet av Kärrtorp, de massiva protesterna mot SDs: valkampanj samt dem stora Refugees Welcome-rörelsen är fortfarande färskt. Det finns fortfarade möjlighet att mobilisera en bred antirasistisk rörelse. Därför är det av yttersta vikt att alla som kan sluter upp på söndag den 22 maj och visar det så kallade ”Folkets demonstration” att de inte har folkets stöd, utan tvärtom!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!