Stoppa storvarslet på Karolinska

Extrem nyliberalism har skjutit vården i sank. Med storvarslet på Karolinska kommer vårdkrisen att fördjupas till katastrofala nivåer (Foto: Natalia Medina).

av Johan Sand, sjuksköterska Karolinska Huddinge // Artikel i Offensiv

Trots att Karolinska har vårdplatser stängda på grund av personalbrist och en överbeläggningsgrad i september på nästan 9 procent – långt över genomsnittet för såväl hela landet som övriga sjukhus i Stockholmsregionen – ska alltså vårdpersonal bort från sjukhuset. 
Det beräknade ekonomiska underskottet för 2019 ser ut att bli 1,6 miljarder kronor. Sjukhusdirektören Björn Zoega säger i ett pressmeddelande att ”vi kommer att genomföra förändringarna med patientsäkerheten i fokus”.
Kritiken från de fackliga organisationerna är hård. 

– Det kommer att leda till katastrofala situationer när det gäller arbetsmiljö och vård, säger Kommunals förhandlingsansvarige Catharina Häggbom till Expressen och fortsätter:
– Det är helt absurt. Varslet sägs röra 350 undersköterskor och sedan har man nämnt för oss att det också handlar om kringpersonal som vaktmästare och köksbiträden.  Personer på våra avtalsområden, alltså undersköterskor, köksbiträden, vaktmästare och barnskötare, jobbade under årets första åtta månader övertid motsvarande 500 heltidsanställda.
Läkarföreningens ordförande på Karolinska, Yvonne Dellmark, säger i ett uttalande: 
– Det här är förfärligt. Varslet betyder att vi kommer att tappa kompetens och det kommer att märkas i decennier framåt. 
Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, säger: 
– Det finns en risk för patientsäkerheten om man skär bort så här många tjänster. Det kan man inte komma ifrån.

Två dagar efter varslet, den 8 november, publicerade 153 barnläkare i Stockholm ett öppet brev i Dagens Nyheter till de styrande politikerna i Region Stockholm. 
”Vi sliter varje dag med platsbrist, långa väntetider och oerhört hög arbetsbelastning. Vi arbetar ständigt på marginalerna och tummar på patientsäkerheten. Ytterligare besparingar är otänkbara och äventyrar säkerheten i vården”, skriver de i brevet. 
De tar också upp en kärnfråga i de nedskärningar som nu görs i Stockholms akutsjukvård: 
”Eftersom den privatdrivna vården har skrivna kontrakt med Region Stockholm kan inte besparingar ske där. Istället görs besparingar i den landstingsdrivna vården, det vill säga vården av de svårast sjuka patienterna”.

Nu krävs det stora protester för att stoppa nedskärningarna och rädda vården. Sjuka människors liv är hotade av politikerna.

Barnläkarnas öppna brev sammanfattar elegant bakgrunden till Karolinskas varsel, men också vad alternativet är:
”Beslut om sjukhusbygget och upphandlingen togs av politiker, vilket har beskrivits mycket väl i dagspressen och i boken Sjukt hus. Omorganisationen och konsultupphandlingen är en skandalkantad historia som beskrivs i boken Konsulterna. 
Dessa skeenden visar tydligt att vården bör utformas och skötas av de som arbetar i den, inte av politiker eller konsulter”.

Nu krävs det stora protester för att stoppa nedskärningarna och rädda vården. Sjuka människors liv är hotade av politikerna.


”Varför ska patienter och arbetare betala priset?”

Personalens oro över varslen är kännbara. Offensiv har pratat med en specialistläkare på Karolinska, som vill vara anonym, om storvarslet och det vårdkaos som råder.

– Det som sker på Karolinska idag är mycket oroande. Vi är redan underbemannade och vi har alltid problem med vårdplatsbrist. Det finns redan nu många patienter som tvingas vara inlagda på akuten på grund av bristen på vårdplatser. 
– Situationen är så dålig att specialisterna möts varje dag för att se hur dåligt vi har det med platser och arbetar tillsammans för att hitta platser till alla patienter (vilket inte lyckas varje dag tyvärr).
– Det värsta är att vi alla har vant oss vid denna situation. Ingen blir förvånad när en patient opereras och sen återkommer till akuten för att återhämta sig.

– För inlagda patienter krävs det mycket resurser och det gör att flödet på akuten går ner och att väntetiden ökar. Allt skulle fungera mycket bättre om de öppnade de stängda rummen som finns på avdelningarna. 
– Sjukhusledningen vill eller ”kan” inte öppna platserna på grund av otillräckliga resurser. Kan ni tänka er hur det kommer att bli i framtiden efter att ytterligare 600 läkare, undersköterskor och annan personal tvingas lämna sjukhuset?

– Jag vill poängtera att jag inte förstår varför vi har satsat så mycket pengar på ett nytt sjukhus som är halvstängt. Korruptionen gjorde att skattepengarna flög iväg, men varför ska patienter och arbetare betala för det? Varför ska vi ta bort patienterna och personalen från Karolinska sjukhuset? 
– Jag trodde meningen med ett sjukhus var att hjälpa så många patienter som möjligt; inte att det skulle bli det motsatta! 

– Det jag tror politiker vill är att trappa ner det offentliga sjukvårdssystemet och förstärka det privata systemet så att rätten till bra vård bara ska finnas för de som har pengar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!