Stoppa utförsäljningen av Göteborgs Spårvägar

2018-03-21 11:45:32

foto: Wikimedia Commons
Kollektivtrafiken är redan lidande, och en utförsäljning kommer att slå hårt mot arbetarna.

Den 30 november förra året kom beskedet att Socialdemokraternas Ann-Sofie Hermansson tillsammans med Johnny Magnusson (M) gått ihop om en avsiktsförklaring bakom stängda dörrar för en utförsäljning av 15 procent av Göteborgs Spårvägar (GS) till Västra Götalandsregionen (VGR).

I januari 2012 kom en ny kollektivtrafiklag som innebar att Västra Götalandsregionen (VGR) övertog ägandet av Västtrafik från kommunerna och övergick till att bli ny regional kollektivtrafikmyndighet, en så kallad behörig myndighet enligt EU:s förordning. Eftersom det ekonomiska ansvaret hamnade hos VGR samtidigt som staden stod ansvarig för driften, skrevs ett tilläggsavtal om skatteväxling. Avtalet löper ut den 31 december 2019 och kan inte förlängas enligt den nya lagstiftning och de nya EU-direktiven, utan måste ersättas av ett nytt från och med 2020.
Förslaget om utförsäljning har inte funnits med tidigare, utan de alternativ som har varit aktuella innan har varit:
Alternativ A: Göteborgs Stad övertar befogenheten att ingå avtal om spårvagnstrafiken.
Alternativ B: VGR övertar spårvagnstrafiken och upphandlar i konkurrens.
Alternativ C: VGR övertar spårvagnstrafiken och kör i egen regi.

Stadens inriktning har varit alternativ A medan VGR förordade alternativ B. VGR motsätter sig alternativ A då man inte vill tappa makten över kollektivtrafiken motsvarande den man har över sjukvården. GS står för 44 procent av regionens resande, vilket är lukrativt och en marknad VGR vill få en del av kakan av. VGR har genom Johnny Magnusson (M) motarbetat alternativ A från början och det här är bara ett snabbt framtaget förklätt alternativ för att få igenom alternativ B, då uppdelningen är för svårlöst med det nya alternativet.

Att Ann-Sofie Hermansson (S) är med på att sälja ut stadens resurser är inget nytt, då hon i mitten av januari var drivande i att ändra ägardirektiven för att snabbt kunna sälja ut allmännyttan i staden. Hon, tillsammans med resten av socialdemokratin, står för en borgerlig politik där utförsäljningar utan konsekvenstänk och kortsiktiga kapitaltillskott är det viktigaste.
Exempelvis gäller avtalet för spårvagnsdriften till år 2034, men kan med den här avsiktsförklaringen när som helst sägas upp med två års varsel, vilket blir ytterligare ett stressmoment för de redan hårt arbetande spårvagnsförarna som inte vet hur deras arbetssituation kommer att se ut på lång sikt.
De kommer att söka sig till andra arbetsplatser, och resultatet av det är att kollektivtrafiken blir ännu mer lidande då man redan har problem med rekrytering på förarsidan, vilket resulterar i inställda turer och svårt att få ledigt.

När det gäller GS Buss, som länge har varit hotade av utförsäljning och förlorat stora delar av stadens busstrafik till privatägda företag, är det här den sista spiken i kistan, då verksamheten kommer att upphöra 2022 när avtalet går ut.
Och förutom de ca 1 400 anställda inom GS-koncernen som berörs kommer det att påverka hela staden och regionen.
Det största hotet är mot sjukvården, som redan går på knäna. VGR har redan stora problem med långa vårdköer och protesterna från utarbetad personal är starka. Finansieringen genom Avsiktsförklaringen för de kommande fem åren kan komma att uppgå till tio miljarder kronor i form av ännu mer nedskärningar på sjukvården, nedskurna busstrafiklinjer i gränskommunerna eller framtida skattehöjningar.

Fackföreningar och arbetare måste fortsätta kampen mot de planerade utförsäljningarna. Det är den gemensamma kampen som ger resultat emot högerns privatiseringspolitik. Arbetare, socialister och gräsrötter behöver kämpa gemensamt för ett samhälle där fokus läggs på de områden där de faktiska behoven finns. För detta krävs att det kapitalistiska systemet skrotas.
Rättvisepartiet Socialisterna stöder den kamp som har påbörjats mot utförsäljningsplanerna från Kommunal och arbetare på GS.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!