Stor seger för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge: Hårt kritiserade betygsliknande omdömen har avskaffats i förskoleklasserna!

2009-09-02 22:44:17
Haninge kommun har nu tvingats avskaffa de betygsliknande omdömena i förskoleklasserna efter hård kritik från Rättvisepartiet Socialisterna men också personal inom Haninges barnomsorg, Skolverket, Skolinspektionen och forskarkollektivet. Skolinspektionen slog i våras fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskoleklassen efter en anmälan av Tobias Lindberg, Rättvisepartiet Socialisternas ersättare i kommunfullmäktige.

Högerledningen i Haninge (m, kd, fp, c och mp) drev här om året igenom kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna på 6-åringar, i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen. Detta stöddes av socialdemokraterna, vänsterpartiet och rasistiska sverigedemokraterna. Rättvisepartiet Socialisterna var det enda partiet som argumenterade emot och röstade nej med hänvisning till Skolverkets utredningar och den internationella forskning som myndigheten stödjer sig på vilken visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt.

Rättvisepartiet Socialisterna har, liksom många anställda, pekat på att det istället behövs pedagogisk dokumentation som är anpassad efter åldersgruppen. Skolverket har också pekat på att det inte får finnas uppnåendemål i förskolan, endast strävansmål.

I våras kom Skolinspektionen fram till att Haninges användande av kunskapskontroller i förskolan inte var förenligt med läroplanen. Haninge kommun har bett om extra tid för att svara Skolinspektionen men det mesta tyder på att kommunen även kommer att tvingas avveckla kunskapskontrollerna.

Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att vägen till bättre lärande inte går via lärarlösa lektioner, fler prov och ytinlärning. Vad som behövs är djupinlärning; mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. Rättvisepartiet Socialisterna anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal samt att klasstorleken i grundskolan aldrig ska vara större än 20 elever per klass.

Under förrförra året drog vi i Rättvisepartiet Socialisterna med föräldrar, personal och elever igång stora protester med skolstrejk mot nedskärningarna i skolan och förskolan. Effekterna av nedskärningarna blev drygt 170 färre anställda i skolan och förskolan men tack vara kampen sköts mer pengar till och uppemot 100 jobb räddades.
Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter kampen för mer personal och mindre barngrupper på Haninges förskolor. Stort tack till alla inom barnomsorgen och skolan som stött oss.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Tobias Lindberg
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigegrupp i Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!