Storbritannien: Blockader mot vapen till Israel

Arbetarkamp kan stoppa krig.

av Tom Costello och Matt Hirst, Socialist Alternative (ISA i England, Wales & Skottland) // Artikel i Offensiv

På uppmaning av den nya kampanjen Workers For a Free Palestine (WFP, Arbetare för ett fritt Palestina), som har startats i Storbritannien, genomfördes blockader vid flera av de stora vapenfabrikerna den 7 december. Blockaderna stängde ned BAE Systems anläggningar i Lancashire och Glasgow, Eaton Mission Systems i Bournemouth och L3Harris i Brighton. På andra håll arrangerades protester för att störa vapentillverkarna. Socialist Alternative (ISA i England, Wales & Skottland) deltog i blockaderna och gav sitt fulla stöd till protesterna.

WFP innebär ett stort steg framåt för den palestinska solidaritetsrörelsen. Vad det krigshetsande etablissemanget fruktar mer än någonting annat är massdemonstrationer på gatorna och protestaktioner på arbetsplatserna.
Om arbetarna på järnvägarna, i hamnarna och slutligen i vapenfabrikerna är organiserade och beredda att strejka för att stoppa vapentillverkningen och leveranser skulle detta ha en stor inverkan på imperialismens förmåga att slå mot det palestinska folket.
Särskilt fackförbunden Unite och GMB, som representerar många arbetare inom vapenindustrin, måste agera.
I likhet med vad som har gjorts i andra länder behövs aktioner som stoppar produktion och leveranser av vapen till Israel.

Storbritanniens arbetare har mycket mer gemensamt med palestinierna än med vapenindustrins ägare – kapitalisterna, som gör obscena vinster på krig och död.
Att börja bygga upp ett stöd för WFP och få dess krav att tas upp av arbetarrörelsen skulle också kunna innebära att man organiserar regelbundna kampanjaktiviteter utanför alla arbetsplatser som har koppling till den israeliska kapitalismens krigsmaskin. Selektiva åtgärder av arbetare för att förhindra ytterligare beväpning av den israeliska staten är det omedelbara nästa steget i antikrigsrörelsen.

Som International Socialist Alternative (ISA) har förklarat sedan oktober har världens arbetare makten att stoppa krigsmaskinen genom att vägra att utföra det arbete som får den att röra sig. Dessa åtgärder pekar på hur arbetarklassen kan bygga en bättre framtid, där våra jobb inte är beroende av en industri som är utformad för masslakt av arbetande människor i andra länder.
Stora vapentillverkare, som BAE Systems och Elbit, måste förstatligas under de anställdas demokratiska kontroll och utan kompensation till de superrika storägarna, vilket lägger grunden för en omställning av produktionen som svarar upp mot behoven hos människor och planeten. Med ett omskolningsprogram på plats som garanterar välbetalda, fackligt organiserade jobb skulle arbetarnas kunskaper och tekniken kunna användas till samhällets förmån.
Det är bara genom internationella massaktioner som vi kan få ett slut på den israeliska kapitalismens hämndmassaker på Gaza.

I ISA organiserar vi oss globalt – även i Israel/Palestina – för en socialistisk framtid som kan möjliggöra fred samt det palestinska folkets och alla förtrycktas befrielse.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!