Sverige och världen

2007-12-05 12:27:26
Socialisters kamp för att förändra världen börjar här och nu, med att gräva där vi står. Men denna kamp är omöjlig utan ett internationalistiskt perspektiv. Kollapsen för stalinismen, de diktatoriska nationella planekonomierna i Sovjet och Östeuropa, samt de socialdemokratiska nationella modellernas sammanbrott (”den svenska modellen”) visar att det inte finns någon nationell utväg.

De partier som idag saknar ett internationellt program och systerpartier internationellt står handfallna. Socialismen, den politik och det samhälle som kan lösa dagens kriser, är internationell eller ingenting. Av det skälet är Rättvisepartiet Socialisterna en del av den internationella socialistiska organisationen CWI (Committee for a Workers’ International) som finns i 35 länder.

Miljön

Den tydligaste globala frågan under 2007 är den ökade medvetenheten och debatten om miljö och klimat. I Sverige slås det var och varannan månad rekord i regn, sol, kyla eller värme. Småland har drabbats kanske hårdast de senaste åren, med stormarna Gudrun och Per, samt de stora skyfallen under sommaren 2007.
Det globala sambandet var tydligt när sydöstra Europa samtidigt slog värmerekord, med stora bränder som följd.
Både i länder med översvämningar och med extrem värme drabbas befolkningen extra hårt på grund av tidigare nedskärningar och privatiseringar inom räddningstjänsten.
I global skala motsvaras extremerna av orkaner i Nordamerika och tyfoner i Asien, översvämningar i Sydasien och delar av Afrika samtidigt med ökenspridning i Centralasien och Afrika söder om Sahara. Att FN under 2007 slutligen erkände att klimatförändringen orsakas av människan lägger ett tungt ansvar på makthavarna – politiker och kapitalister.

Ekonomin

Den svenska ekonomin är starkt globaliserad. Svenska storföretag och utländska företag verksamma i Sverige är i hög grad internationaliserade. År 2006 motsvarade exporten från Sverige 51,3 procent av BNP. Det är en mycket stor ökning från 29,8 procent år 1990.
Sveriges största exportmarknader 2005 var i tur och ordning USA (102,7 miljarder kronor), Tyskland (100,9 miljarder), Norge, Storbritannien och Danmark. Den svenska ekonomin är med andra ord mycket beroende av utvecklingen i USA och EU.
Beroendet gäller också utlandsägda företag i Sverige. År 2005 arbetade 557 000 personer för 10 435 utlandsägda företag i Sverige. Det motsvarar nästan en fjärdedel av alla anställda i privata företag.

Militär och utrikespolitik

Politiskt har Sverige under 2000-talet allt mer öppet blivit ett av USA:s stödländer. Göran Perssons s-regering gav stöd till USA:s krig i Afghanistan och var nära att göra så även inför Irakkriget, men pressades av opinionen att inte göra det öppet. Persson kritiserade däremot dem som demonstrerade emot kriget.
Sverige hade sommaren 2007 330 soldater i Afghanistan. De stod då under befäl av en amerikansk general, Dan McNeil. Högerregeringen har nu anmält att Sverige vill skicka trupper även till Sudan och Tchad. Under 2006 deltog svenska soldater också i Kongo, för att understödja de av Väst framtvingade valen där. Det finns många exempel på den svenska statens stöd till Bushs ”krig mot terrorismen”, t ex de av CIA organiserade utvisningarna av två egyptier och krisövningen på våren 2007 i Stockholm, som riktades mot ”terrorister i förorterna”.
Sverige exporterar mer vapen än något annat land, räknat i kronor per invånare. Vapenexporten ökade med 20 procent enbart under år 2006. Vapenindustrins stora bidrag från staten framgick tydligt under striden om försvarsbudgeten. Den svenska staten köper vapen och understödjer forskning för 20 miljarder kronor per år, varav hälften går till ett enda projekt, stridsflygplanet JAS.
Nya globala kriser kan leda till nationalistiska strömningar inom de etablerade partierna, med krav på protektionism (tullmurar). En sådan politik erbjuder dock ingen lösning och den kommer, liksom dagens nyliberalism, att lägga krisens bördor på arbetarna. Rasistiska grupperingar kommer också att försöka få stöd av missnöjet med dagens kapitalistiska globalisering.
Arbetarklassen är den enda internationella klassen, med gemensamma intressen oavsett hemland. Arbetarklassen är också den enda kraft som i grunden kan förändra samhället.
Demokratisk socialism, där majoriteten styr genom demokratisk planering av ekonomin, är den enda lösningen på miljökrisen, krig, terrorism och ekonomiska kriser.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!