Taxikamp gav viktig seger

2016-12-07 12:04:17

foto: Natalia Medina
Från vänster till höger: Konstantinos Marmaridis, Mattias Bernhardsson, Elisabeth Lundbladh, Maqbool Nanng och Allonias Sebhatu.

Kraven i kommande upphandling av skolskjutsar, LSS- och rullstolstaxi skärps efter kampanj av Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och fackliga. Förare ska omfattas av arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension i motsvarande gällande kollektivavtal samt utvidgad meddelarfrihet.

Från och med nästa upphandling av Haninges skolskjuts, LSS- och rullstolstaxi kommer kraven på företagen att skärpas. Det står nu klart i och med det interpellationssvar som upphandlingsnämndens ordförande har gett Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas (RS) gruppledare i Haninge kommunfullmäktige. Förare ska ha rätt till bland annat arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal. Dessutom ska förarna omfattas av samma meddelarfrihet (rätten att till exempel meddela media om missförhållanden utan att bestraffas) som kommunens anställda har.

Interpellationssvaret är förankrat i förvaltningen, meddelade Raymond Svensson (C), ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd, under måndagens möte med Mattias Bernhardsson (RS) och Taxiklubbens styrelse. Nästa
års upphandlingar ska också ske med MBL-förhandlingar med Transportarbetareförbundet, vilket inte skedde vid den förra upphandlingen då Sverigetaxi (dåvarande Taxi 020) vann på usla villkor.

Segern i Haninge är ett resultat av både politiskt och fackligt gräsrotsarbete, något som också hade behövts på riksplanet. Regeringens förslag om skärpta krav på sociala villkor i upphandlingar röstades ned av högeralliansen och Sverigedemokraterna i riksdagen i förra veckan. Taktiken att vattna ut förslaget för att få majoritet lyckades inte. Krav på försäkringar och avtalspension fanns inte med i det nedröstade riksdagsförslaget. Men i Haninge kommer detta att vara krav i nästa upphandling av samhällsresor, vilket ökar möjligheten att kräva detsamma i all upphandling. 

– Styrkan i interpellationen såväl som i kampanjen var att kraven baserades på förarnas och åkarnas egna verklighet. Som vald kommunfullmäktigeledamot och socialist är det den dagliga närvaron och förankringen på arbetsplatserna som är viktigast, inte sammanträden, förklarar Mattias Bernhardsson (RS) och fortsätter:

– Taxiklubbens kamp mot slavliknande villkor inom färdtjänsten i flera år såväl som deras arbete i kampanjen inför interpellationsdebatten om skolskjutsarna här i Haninge har spelat en stor roll. Fackliga på Transportarbetareförbundets avdelning 5 och taxisektionen har varit viktiga bollplank. Jag vill också understryka vikten av facklig solidaritet, att fackliga företrädare från olika organisationer slöt upp i att kräva skärpta villkor, säger Mattias.

– När folk börjar protestera händer det saker. Och det är många nu som inte vill leva som slavar längre. Jag vill tacka Rättvisepartiet Socialisterna och alla i Taxiklubben. Jag vill också tacka alla fackliga och vänsterpartister som har stött oss och även kämpar i landstinget, säger Taxiklubbens ordförande Maqbool Nanng.

– Det är toppen om det verkligen blir förändring. Då kan vi få andra kommuner att skärpa kraven. Nu ska vi hålla nämndordföranden vid hans interpellationssvar, säger Taxiklubbens sekreterare Elisabeth Lundbladh.

– Det här är jättegoda nyheter. Jag har nu börjat förbereda för att teckna kollektivavtal och införa månadslön till mina förare. Men Sverigetaxi måste betala mig vad det kostar såklart. Det är bra att det redan står tydligt i det existerande avtalet att de har det ansvaret, säger åkaren Özcan Özcan.

Det är taxibolaget som ska möjliggöra för åkarna att både för sig själva och sina anställda ha råd att ha exempelvis försäkringar och kollektivavtal. I avtalet mellan Haninge kommun och taxibolaget framgår ansvaret tydligt: ”I Leverantörens ansvar ingår att tillse att också underleverantör uppfyller de krav som Kommunen ställer på Leverantören”.

– Vi taxichaufförer flyttar oss dit där det finns jobb. Om Sverigetaxi inte accepterar de skärpta kraven och tar nästa upphandling till våren väntas hundratals chaufförer lämna Sverigetaxi och gå till det företag som tar upphandlingen med de bättre villkoren, säger Allonias Sebhatu från Taxiklubben.

Allonias Sebhatu organiserade vårens strejkaktioner för bättre villkor i landstingets upphandling av färdtjänst. Frågan om taxiförarnas slavliknande villkor har varit en stor fråga i flera år. I landstinget är det Vänsterpartiet som främst har drivit på för bättre villkor.

I Haninge satte Rättvisepartiet Socialisterna (RS) igång en kampanj under hösten med sikte på att få till stånd skärpta villkor i de nya upphandlingar som kommer under våren. Mattias Bernhardsson sökte upp och hade individuella träffar med ett 20-tal taxiförare inom Sverigetaxi (Taxi 020) som kör skolskjutsar, LSS och rullstolstaxi åt Haninge kommun.

Detta ledde till att Mattias den 4 november lämnade in en gedigen interpellation om förarnas slavliknande villkor, bland annat att förarna jobbar upp till 75 timmar i veckan, saknar försäkringar, drabbas av olovliga löneavdrag och hotas till tystnad.

SKL:s tidning Dagens Samhälle publicerade de viktigaste delarna av interpellationen som debattartikel och Mattias ställde också Grund- och förskolenämnden mot väggen i lokaltidningen Mitt i Haninge. 20 företrädare för bland annat fackliga organisationer skrev ett öppet brev till Haninge och Södertörns upphandlingsnämnd – som publicerades i LO:s tidning Arbetet – med krav att de slavliknande villkoren upphör.

För tre år sedan infördes krav på kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal i upphandling av hemtjänst efter insatser av Rättvisepartiet Socialisterna, anställda och facket. För hemtjänstarbetarna innebar detta bland annat rätt till ob, övertidsersättning och avtalspension.

Även om avtalet med Sverigetaxi inte rivs upp måste de klara de skärpta kraven i kommande upphandling nästa år. Detta öppnar dörren för att även kollektivavtal och månadslön blir verklighet – det vill säga mer i lön för färre arbetade timmar.

En taxiförare med kollektivavtal hade förra året en snittarbetstid på 166,4 timmar i månaden, jämfört med förare utan kollektivavtal som på grund av att de enbart har provisionslön kör mellan 200 och 360 timmar i månaden och på timlön.

I en lönespecifikation som Mattias har tagit del av är nettolönen bara 8 906 kronor efter 203 arbetade timmar (nästan 51 timmar i veckan) vilket innebär att timlönen är så låg som 44 kronor.

– Vi kommer att följa upp kommande upphandlingar noggrant. Vi kommer att kämpa för att dessa skärpta krav dessutom ska omfatta alla kommunens upphandlingar, säger Mattias Bernhardsson. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!