Trumps robotattack mot Syrien

2017-04-12 23:15:56

foto: Gage Skidmore/ Flickr CC
Trump gör världen till en ännu farligare plats.

Trumps missilattacker trappar upp den syriska konflikten och eldar på spänningar mellan stormakterna. 

USA:s president Donald Trumps beslut att gå till missilattack mot Shayratflygbasen i Syrien trappade upp den långvariga konflikten i Syrien och eldade på ett farligt sätt under spänningarna mellan USA och Ryssland och Iran, samt också mellan USA och Nordkorea och Kina. Den kommer också att i betydande grad öka rivaliteten mellan sunni- och shiabaserade regimer i Mellanöstern.
Trump hävdade att tomahawkmissilattacken beordrades ”mot det flygfält i Syrien varifrån de kemiska attackerna kom”, refererande till staden Khan Sheikhun, där över 70 personer dog i början av förra veckan.

De förfärliga dödsfallen med många civila, inklusive barn, ledde fullt förståeligt till avsky och fördömanden från arbetarklassfolk runt om i världen. USA utnyttjade emellertid, med stöd från andra Västmakter, cyniskt den fruktansvärda händelsen till att stärka sin position i den syriska konflikten. Västmakterna, som vill se president Bashar al-Assad avlägsnad, var snabba med att lägga skulden för dödsfallen på den syriska regimen. Den instabila Trumpadministrationen använder sig också av missilattacken som ett sätt att försöka utöka sitt stöd på hemmaplan och avleda uppmärksamheten bort ifrån Trumps misslyckanden med att uppfylla sina vallöften om lösningar på USA-invånarnas problem.
Trump beordrade missilattackerna mot Syrien, utan någon undersökning om skälet till de kemiska attackerna och utan att söka ett FN-mandat, eller ens något mandat från USA:s kongress. USA-attackerna välkomnades av de europeiska regeringarna, inklusive Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes, liksom Turkiets och Israels regeringar. Den islamistiska oppositionsmilisen Ahrar al-Sham välkomnade USA:s ”kirurgiska attack”.
Assad kommer att använda sig av USA:s attacker i ett försök att underbygga sin antiimperialistiska trovärdighet på hemmaplan. Men socialister ger inget som helst stöd till Assadregimen, som inte har visat någon omsorg om oskyldiga civilas liv under Syriens långvariga och blodiga inbördeskrig. Assad är en brutal diktator som är beredd att använda skoningslösa medel för att hålla sig kvar vid makten. Det finns emellertid än så länge inte några hårda bevis för att Assadregimen var ansvarig för de civila dödsfallen genom kemisk krigföring. Givet att Assad, med avgörande hjälp från Putin, håller på att vinna kriget så förefaller det vara kontraproduktivt utifrån hans synvinkel sett att tillgripa urskillningslös kemisk krigföring, med full vetskap om att en sådan skulle kunna bli förevändningen för ett möjligt USA-lett militärt angrepp.
Moskva insisterade på att det syriska flygvapnet träffade en depå innehållande kemiska vapen producerade av rebeller som bekämpar regeringsstyrkor. Günther Meyer, direktör för Forskningscentrum för arabvärlden på Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, går ännu längre: ”Endast väpnade oppositionsgrupper skulle kunna dra fördel av en attack med kemiska vapen. De är, uppressade som de är med ryggen mot väggen, så gott som chanslösa eller näst intill chanslösa, i att med militära medel opponera sig emot regimen. Som president Trumps uttalande nyligen visar gör sådana aktioner det möjligt för anti-Assadgrupper att erhålla ytterligare stöd.” (Citerat från den tyska Deutsche Welle-radion 2017-04-06).

På detta stadium är det enda säkra i frågan om förra veckans hemska scener i Khan Sheikhun att många civila dödades, ovanpå hundratusentals andra krigsrelaterade dödsfall. Detta är i grunden en följd av den kontrarevolution som utvecklade sig i Syrien efter en genuin massrevolt under 2011, inspirerad av revolutionära rörelser i Tunisien och Egypten, mot Assads styre. Men i avsaknad av starka och eniga arbetarklassorganisationer och en socialistisk ledning kunde sekteristiska och islamistiska krafter göra insteg i vakuumet, understödda av reaktionära gulfstater och Turkiet, samt av Västmakterna, vilket ledde till att massrevolten degenererade till ett skoningslöst alla mot alla-inbördeskrig.
Det är oklart om USA:s luftangrepp utgör en styrkeuppvisning i begränsad skala eller om de är ett förebud om en bredare militär intervention i Syrien. Shayratflygbasen är en viktig stödjepunkt för syriska och ryska militäroperationer mot den huvudsakligen islamistiska väpnade oppositionen och USA:s attacker kommer därför att utgöra ett slag mot dem.

Ryssland fördömer USA:s luftangrepp som en ”aggressionshandling” och ett ”brott mot internationell lag” och stängde därför sin kommunikationskanal till Washington för militära aktioner i Syrien, vilken har använts för att undvika konflikter p g a olyckor och missförstånd.
Denna händelseutveckling lämnar möjligheten öppen för direkta sammanstötningar mellan USA-ledda och ryska militära styrkor i Syrien, med långtgående följder i regionen och internationellt.
Iran, som har miliser som kämpar tillsammans med Assads trupper, fördömer också i starka ordalag USA:s agerande. Iranska styrkor befinner sig, som tillskott till de farliga komplikationerna på marken, också i Irak, nominellt för att strida tillsammans med den USA-uppbackade Bagdadregimen mot IS.
Trump verkar ha beordrat attackerna medan han befann sig i överläggningar med den kinesiske presidenten Xi Jinping under dennes besök i USA, vilket endast kommer att tjäna till att öka spänningarna mellan honom och Pekingregimen. Trump indikerade tidigare denna vecka att han var beredd att vidta ”unilaterala” (ensidiga) militära åtgärder mot Nordkorea och han har också kommit med hotfulla anmärkningar ifråga om den kinesiska militärens ”öbyggande” i Sydkinesiska havet. Enligt Financial Times ”varnade Liu Binjie, som sitter med i den stående kommitté som övervakar Kinas parlament, för unilaterala aktioner mot Nordkorea. ’Den staten är heltigenom militariserad’, sade han. ’Om ni hotar dem med våld kan det komma att slå tillbaka mot er.’” (London 2017-04-07)

Trumpadministrationens maktövertagande har, som CWI varnat för, markerat ett skifte till farligare och mer oberäkneliga världsrelationer. Arbetarklassen och de unga i Mellanöstern, USA och i hela världen behöver i denna situation en massantikrigsrörelse och utvecklandet av mäktiga arbetarklasspartier med en djärv socialistisk politik som motkraft mot kapitalismens och imperialismens krig, terror och fattigdom.

  • Stoppa Trumps attacker på Syrien – opposition mot alla utländska makters inblandning i regionen.
  • Bygg en socialistisk massrörelse som kan förena arbetare och fattiga i en gemensam kamp mot krig och terror.
  • Nej till rasism och skuldbeläggning av invandrare och flyktingar.
  • För arbetarenhet och socialism.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!