Tyskland: Elevstrejker mot utvisningar

2018-06-28 02:09:35


Elever i München tågar mot tvångsutvisningar och för asylrätt.

Den 22 juni strejkade elever i flera städer i Tyskland mot utvisningar. Initiativet kom från ungdomsnätverket Jugendaktion Bildung statt Abschiebung i Bayern med bland annat stöd av Die Linkes (Vänsterns) ungdomsförbund Linksjugend [Solid]. 

Flera hundra elever anslöt sig till protesterna i München, samtidigt som det även genomfördes strejker och demonstrationer i Nürnberg, Regensburg, Leipzig, Würzburg, Kassel, Dresden och Berlin. Eleverna krävde satsningar på utbildning för alla och ett stopp för avvisningar. 

Eleverna vänder sig särskilt också mot den praxis som etablerats i Bayern, där barn och ungdomar utvisas direkt från skolor och universitet. ■

Katja Raetz