Umeå borde satsa på att vinna miljöpriset ”the best environmental practice in baltic cities award”

2008-11-18 10:08:45
Rättvisepartiet Socialisterna har i en tidigare motion föreslagit att Umeå skulle försöka erövra miljöutmärkelsen ”European Green Capital Award”. Då det bara var städer med mer än 200 000 invånare som fick ställa upp i denna miljötävling föreslår vi nu att Umeå i stället ställer upp i en annan miljötävling – ”the best environmental practice in baltic cities award”.
 
Växjö – en kommun att ta efter
Utmärkelsen är utlyst av UBC (union of the baltic cities) och år 2007 vann Växjö detta pris. Staden fick priset för att ha skapat en klimatstrategi som kallas ”ett fossilbränslefritt Växjö” (Fossil Fuel Free Växjö) och inkluderar mål och agerande inom uppvärmning av hus, transporter, energieffektivitet och förändring av beteende. Växjö har även ett mål på att koldioxidutsläppen ska vara reducerade med 50 procent per capita år 2010 jämfört med 1993, samt en reducering med 70 procent fram till år 2025.
 
Växjö har alltså ambitiösa miljöplaner och genomför i år också en miljökonferens där bland annat Al Gore kommer att föreläsa. I inbjudan till konferensen finns att läsa: ”Ett långsiktigt miljöarbete och beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö har lett till tre internationella utmärkelser. Det framgångsrika klimatarbetet har också gett eko i internationella medier och satt Växjö på världskartan. Förra året började BBC World och den internationella organisationen ICLEI kalla Växjö ”the greenest city in Europé”. Av detta har det blivit nästan 600 artiklar i internationella medier om Växjö som Europas grönaste stad, framför allt i USA och Kanada men också i Kina, Japan, Europa och Australien. Det är den 30-procentiga minskningen av utsläppen per person av växthusgaser som gett eko i världen”.
 
Det pris Växjö vann – ”the best environmental practice in baltic cities award” – utdelas varannat år. I januari 2009 kommer möjligheten finnas för Umeå att ta upp kampen om detta pris genom att skicka in en ansökan.
 
Det kommer dock att krävas en hel del för att vinna – därför måste arbetet för en bättre miljö trappas upp.  
 
Det handlar inte om att vinna en utmärkelse – i första hand. Det viktiga är behovet att ständigt stärka arbetet med att förbättra metoderna i kampen för mindre utsläpp och för en bättre miljö. Detta är av avgörande betydelse för den mänskliga civilisationen. En utmärkelse för att ligga i topp, vad gäller miljöarbetet, skulle sätta Umeå på kartan – i en verkligt positiv bemärkelse.  
 
Det finns tre goda skäl att delta i denna miljötävling – minst
 
* För att Umeå ska göra sig förtjänt av utmärkelsen krävs en satsning som skulle gynna människor och miljö både i Umeå och i grannkommunerna. Detta är ett första skäl till vårt förslag.
 
* Ett andra, och viktigare, skäl till att Umeå borde satsa på att göra sig förtjänt av denna miljöutmärkelse är den inverkan som en sådan titel skulle kunna få på andra kommuner/städer – både i Sverige och i övriga Europa.
 
* Ett tredje skäl för Umeå att ställa upp är att detta kräver att kommunen utarbetar och antar ett ambitiöst handlingsprogram på en rad olika områden och sedan håller fast vid (och förbättrar) detta under en lång tid. Arbetet för att ro hem en sådan miljöseger kommer bl a att påverka planeringen av trafiken, bostadsbyggandet, kollektivtrafiken samt en rad andra områden.
 
För att göra sig förtjänt av utmärkelsen kommer det att krävas att kommunen arbetar med långt gående, och konkreta, målsättningar exempelvis vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser som koldioxid; klarar lägre koncentration av partiklar i luften samt även klarar sänkta bullernivåer. Vägen dit kommer att kräva metoder som innehåller tidsplaner för när målsättningarna ska vara uppfyllda – med kontrollstationer på vägen.
 
Det handlar inte främst om att vinna en utmärkelse – det viktigaste är att förankra nya metoder i kampen för mindre utsläpp och en bättre miljö – något som är ett påträngande behov. En stad/kommun som verkligen bidrar till en bättre miljö förtjänar en utmärkelse – det är detta vi vill att Umeå ska göra. Detta är Rättvisepartiet Socialisternas tredje skäl till att Umeå ska delta.
 
Några exempel på vad kommunen skulle kunna arbeta med.
Vi vill inte låsa oss när det gäller vad som är de bästa exemplen på vad Umeå skulle kunna arbeta med för kvalificera sig. Men några exempel kan göra våra tankegångar mer konkreta när det gäller vad Umeå skulle kunna bidra med. Utgångspunkten måste vara att både arbeta med kommunens starka och svaga sidor.
 
Till de miljömässigt starka sidor, som Umeå skulle kunna vidareutveckla, hör exempelvis fjärrvärmen, cykelvägarna och en relativt utbredd sopsortering.
 
Bland de mindre starka sidor, där Umeå skulle kunna förbättra sitt miljöarbete, hör trafikplan-eringen samt problemen med att klara miljö-kvalitetsnormerna (MKN) samt bullernivåerna – detta är inte helt lätta saker i en växande kommun.
 
Till de sidor som också skulle kunna förbättras, vad gäller miljöarbetet, hör samordningen av kommunens stora resurser i framtidsfrågor vad gäller miljövänligt bränsle. Det gäller bl a pappers- och massafabriken i Obbola, skogshögskolan och universitet samt det kommunala reningsverket. En samordning av dessa resurser, med målsättningen att Umeå ska kunna delta i arbetet med att ta fram ett miljövänligare fordonsbränsle, skulle inte bara visa att Umeå satsar på att bli en ”grön” kommun. Det skulle även kunna bli ett viktigt bidrag till att lösa ett för människa och miljö både avgörande och akut problem.
 
Utmärkelsen – ett sätt att påverka Sverige och Europa
Allt fler städer har problem med sina utsläpp och sina bullernivåer. De enskilda städernas problem utgör en del av de globala miljö-problemen där växthuseffekten nu framstår som en verklig ödesfråga.
 
Att vinna en utmärkelse, en gång, behöver inte innebära speciellt mycket. Varken för människor och miljö. Men för att ta hem ett miljöpris krävs ett långsiktigt arbete – en satsning under många år. Om Umeå skulle göra sig förtjänt av detta miljöpris genom ett handlingsprogram som förbättrar miljön, dels lokalt på ett både påtagligt och långsiktigt sätt, dels genom en metod som andra städer/kommuner kan inspireras av, och ta efter; då skulle en seger betyda mycket. Då skulle det inte handla om ett miljöjippo utan om något väsentligt. Umeå måste ställa upp i denna miljötävling för att, genom sitt exempel, kunna påverka utvecklingen i rätt riktning – både i Sverige och i Europa.
 
Mot denna bakgrund föreslår Rättvisepartiet Socialisterna följande:
 
att  Umeå kommun, genom ett beslut i kommunfullmäktige, ställer upp i tävlingen för att göra sig förtjänt av utmärkelsen ”the best environmental practice in baltic cities award”.
 
att  Umeå, i samband med detta, förstärker sitt   miljöarbete.
 
att   kommunens ambition att förtjäna denna utmärkelsen inte skrinläggs om det inte lyckas vid det första försöket utan att satsningen på att förtjäna denna ”award” ses på många års sikt. 
 
Umeå, 27 juni, 2008
 
Jan Hägglund, ordinarie
Ingrid Eriksson, ordinarie
Anna Hedlund, ordinarie
Per-Olov Johansson, ersättare
Carola Bodén, ersättare
 
Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!