Vad behöver göras mot sexism och homofobi?

2008-10-15 14:31:40
I måndags hade kommunfullmäktige i Haninge möte. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har i Haninge två mandat och deltog aktivt i debatterna.
Den motion som RS lämnade in i februari om en kam­panj för sexuellt likaberätti- gande stod med på dagordningen.

– År 2004 gjordes en undersökning av doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl som visade att om det fanns valmöjlighet så skulle 36 procent av personalen avstå från att vår­da homosexuella patienter.
– Ungdomsstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en undersökning över ungdomars hälsa 2007. Den uppger att HBT-personer mår avsevärt sämre än övriga unga i befolkningen. Bland dem är det de unga kvinnorna som är homo-, bi-, eller transsexuella som mår sämst.
– Skolverket rapporterade 2003 att nästan var tredje elev ansåg att homo­sexuella lärare inte ska tillåtas arbeta i grundskolan, sa Lina Thörnblom i sin presentation av motionen.
I motionen kräver Rättvisepartiet Socialisterna att:
• Kommunen fastanställer/återanställer pedagogisk personal till grund- och gymnasieskolans elevvård till dess att minst både skolsköterska och kurator finns i varje skola.
• All kommunal personal som arbetar inom vård, omsorg, lärande, elevvård eller pedagogik ska få kompetens inom genus- och HBT-perspek­tiv, exempelvis genom RFSL eller andra organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande.
• Sexism och homofobi motver-kas med temadagar samt genus- och HBT-perspektiv i samhällskunskap, historia och sexualkunskap.
• Allt materiel som berör sex och sexualitet inom undervisningen inventeras, i samråd med organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande. Häv alla inköpsstopp för skolmateriel.

Motionen besvarades men
blev inte bifallen, då kommunledningen anser att kommunen redan gör tillräckligt.
– Att Barn- och utbildningsnämnden i sitt svar har tonen i princip rakt igenom att det är skolans ansvar eller rektorns ansvar stämmer troligen enligt regelboken. Men för att skolorna efter en inventering av materialet till exempel ska kunna köpa in nya böck­er krävs även pengar.
Samma gäller för att kunna åter- och fastanställa personal eller för att se till att det finns en kurator på skolan. Att lägga allt ansvar på skolorna i sitt svar är nonchalant speciellt med tanke på de nedskärningar som har ägt rum, svarade Lina Thörnblom.
I en debatt som hölls om ”valfrihet” inom hemtjänsten deltog RS så­klart också.

– Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten? Svaret är ägarna till de privata hemtjänstföretagen. Förlorar­na är de äldre, hemtjänstföretagens anställda och i slutändan hela samhäl­let, argumenterade Tobias Lindberg.
– Det enda privata företag är bra på är att skapa vinster till sina ägare och marknadsföra sig själva… Privata företag kan skapa vinster på tre sätt:
• Skära ner på verksamhetens kvalitet.
• Försämra löner och arbetsförhål­landen.
• Välja ut de mest lönsamma vårdtagarna.
– Det mest effektiva är offentligt driven verksamhet, där alla pengar går till verksamheten. Dessutom har medborgarna större insyn i offentlig verksamhet och, viktigast av allt, möjlighet att demokratiskt påverka vården, avslutade Tobias Lindberg.

RS Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!