Välfärd och lågavlönade ska inte betala krisen!

2010-02-17 15:08:24
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) krav i valet i Luleå kommun skiljer sig inte ifrån vad vi kämpar för alla dagarna mellan valen.
Till skillnad från de etablerade partierna har vi inget valfläsk som dyker upp några månader innan valet och som hinner ruttna innan valdagen ens är öv­er. I Luleå driver Socialdemokraterna nedskärnings- och privatiseringspolitik. Inför riksdagsvalet har vi sett hur Vänsterpartiet är berett att ”kompromissa” för en plats vid makten och anpassa sig till ”marknadens” krav. RS däremot, står för ett demokratiskt socialistiskt alternativ – det krävs kamp för att förverkliga våra krav, precis på samma sätt som alla avgörande segrar genom historien för arbetare och låginkomsttagare har vunnits.

Skolan: Under åren 2002-2006 genomförde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Luleå ”sparprogram” på skolan på över 100 miljoner kronor. Sedan dess har S ensamt fortsatt på den inslagna vägen. Nedskärningarna motiveras med färre elever och kostnader för friskolor. Visserligen minskar elevantalet i grundskolan, men lärarandelen minskar ännu snabbare. Dessutom skär de ned i förskolan där antalet barn faktiskt ökar. Det är sant att friskolor kostar kommunen många miljoner i dubbla kostnader, men eftersom Socialdemokraterna har haft alla chanser att avskaffa fri­skolesystemet när de hade regeringsmakten årem 1994-2006 och nu öp­pet stödjer systemet med vinster i skolan kan de inte skylla sina nedskär­ningar på det.
RS anser att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra skolan är att höja personaltätheten. Det skulle i dagens situation vara ganska enkelt när elevantalet faller – helt enkelt genom att låta bli att sparka personal! Dess­utom behövs det en rejäl satsning på elevvården.
  • Höj personaltätheten och mins­ka gruppstorleken i skolan: Max 15 barn i åldersblandad grupp i förskola och 20 elever/klass i skolan.
  • Rusta upp elevvården – satsa på elevstödjande personal i skolan: skolsköterskor, kuratorer, psykologer, kamratstödjare etc.

Vården: Skola och social omsorg står för 75 procent av kommunens totala utgifter. Ändå är det de verksamheterna som har stått i strykklass under de senaste åren. Medan pengar rullat i reklamkampanjer, loger till Lu­leå Hockey och tveksamma EU-projekt har kommunledningen helt tap- pat fokus på det som är kommunens kärnverksamhet. Både vad gäller resursfördelning och intresset av att utveckla verksamheten. Den största skandalen är avskaffandet av helgtillägget hösten 2009 (läs mer om kampen i artikeln på nästa sida). Och när en ”förbättring” faktiskt genomförs, rätten till heltid, så är det med tillägget att det måste ”genomföras inom gällande budget”. Resultatet blir att vårdpersonalen får betala det som borde vara en rättighet – heltid – med ännu mer helgarbete och delade turer. I Luleå jobbar nu de flesta i äldreomsorg och omsorg varannan helg, men slipper ändå inte undan delade turer. Precis som i skolan måste personaltätheten höjas för att på allvar minska stress och arbetsbelastning och höja kvalitén.
  • Återinför helgtillägget eller motsvarande ersättning.
  • Höj personaltätheten och lägstalönerna.
  • Avskaffa delade turer – ingen ska tvingas jobba mer än var tredje helg.
  • Arbetskläder till alla som behöver det – även byxor.

Kultur och fritid: ”Det ska vara kavajavstånd till Kulturens Hus”. Så kommenterade en ledande socialdemokrat bygget av ett nytt hotell på den gamla Fritz Olsson-tomten. Citatet summerar ganska bra kommunens politik: Byggande, kultur och andra verksamheter ska anpassas till en re­dan välbärgad elits intressen – medan kulturmiljöer, stadens identitet och annat får stå tillbaka. Luleås kommunledning har under de senaste år­en agerat passiv ”hejaklack” åt diverse privata exploatörer. Exempel på detta är de nya höghusen utan kollektivtrafik på Lulsundsberget, punkthusen längs Kungsgatan och rivningen av Fritz Olssonhuset. Även inom idrotten gynnas eliten. Kommunens miljonsponsring av bygget av barer, re- stauranger och 18 direktörsloger i Coop Arena är en kommunal skandal.
Det betyder inte att alla satsningar som har gjorts under de senaste åren är fel; den nya sporthallen och den planerade boule/skatehallen på Örnäset är satsningar vi stödjer fullt ut.
  • Bostäder, handel, arbetsplatser etc ska anpassas efter lulebornas be­hov, inte efter exploatörernas vinstintressen.
  • Kommunala satsningar ska gå till bredd inom idrott och kultur, till exempel idrottsanläggningar och mötesplatser i stadsdelar/byar, kultur i skola och omsorg, mer personal och bättre öppettider på fritidsgårdar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!