Vårdförbundet kräver krislägesavtal i Norrbotten

Personalen jobbar redan som under ett krislägesavtal – fast utan höjda löner (Foto: Privat).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Efter många veckor nu med en extrem arbetsbelastning kräver Vårdförbundet i Norrbotten att krislägesavtalet aktiveras.

Camilla Sundberg, ordförande för Vårdförbundet Norrbotten, säger:
– Gränsen är nådd för vad våra medlemmar klarar och då vill vi att krislägesavtalet aktiveras för att åtminstone få skälig ekonomisk ersättning till medlemmarna.
”Trots att Region Norrbotten begär att personalen gör veckoarbetstider i nivå med krislägesavtal, ges inte högre ekonomisk ersättning eftersom regionen inte valt att aktivera krislägesavtalet. Det är oacceptabelt att utnyttja och anstränga personal såhär”, skriver Vårdförbundet i ett pressmeddelande.
Arbetspassen är ofta över tolv timmar långa, och anställda tvingas resa långt för att arbeta på annan ort (se artikel på sid 3 om striden om reseersättning)

– Familjesituationen påverkas och det kräver stora omställningar i vardagslivet för att få ihop livspusslet. Det här måste hanteras mer professionellt av regionen och utifrån vårt gemensamma krislägesavtal, säger Camilla Eriksson Sundberg.
Krislägesavtalet mellan Vårdförbundet och SKR tecknades den 26 mars och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar per vecka, och den anställda får 220 procent av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.

Regionen avvisar fackets krav med hänvisning till att ”arbetsmiljön skulle bli sämre”, men svarar inte på Vårdförbundets argument att veckoarbetstiden redan är i nivå med krislägesavtalet.