”Vårdval” = privata vårdcentraler

2009-09-02 17:51:15
Från och med den 1 oktober börjar ett nytt så kallat vårdvalsystem gälla i Västra Götaland, VG Primärvård. En stor mängd nya privata vårdcentraler konkurrerar om patienterna i intensiva annonskam- panjer, med lockande erbjudanden om allt från gratis vaccination mot svininfluensan till ett kilo kaffe, om du väljer just deras vårdcentral.

Efter beslut i riksdagen ska ett nytt vårdvalsystem gälla i hela Sverige från den 1 januari 2010. Vårdval Stockholm har funnits sedan den 1 januari 2008 och innan dess införde Hallands ­landsting en modell för en liknande omvandling. I Halland ledde detta till att antalet privata vårdcentra­ler fördubblades på två år.
Västra Götalandregionen har idag 145 vårdcentraler. Av dessa är 27 privata och 118 offentliga. Den 14 april 2009 (sista ansökningsdagen för att få starta en vårdcentral var den 1 oktober) hade 272 ansökningar kommit in, varav 152 från privata aktörer.
Skulle alla godkännas innebär det en ökning av antal privata vårdcentra­ler med drygt 560 procent! Den totala andelen skulle öka från 19 till 43 procent, enligt Regionmagasinet 2/2009.

I regionens informationskampanj sägs det att vårdvalet ska ge invånarna större inflytande över vården, samt öka kvaliteten och tillgängligheten. Ett sätt att göra detta är genom den vårdpeng som man tar med sig till den vårdcentral man väljer att lista sig på.
Hans Johansson, projektledare för VG Primärvård, säger till Offensiv:
– Vårdpengen utgör 84 procent av vårdcentralernas intäkter. Ungefär hälften baseras på ålder och kön, och hälften är vårdtyngd utefter ett system som graderar diagnoser och kombinationer av diagnoser. Två procent utgörs av socioekonomiska faktorer.
Med andra ord är det en försvinnande liten del som faktiskt tar hänsyn till om vårdcentralen ligger i ett område med många lågavlönade, personer med invandrarbakgrund och stor psykisk ohälsa.

På vilket sätt vårdkvaliteten ska förbättras och varför det ska bli lätta­re att rekrytera personal under det nya systemet kan Hans Johansson in­te ge ett rakt svar på. Enligt honom handlar det bara om att ”privata och offentliga aktörer ska behandlas lika”.
Men VG Primärvård är i själva verket en liten del av den stora apparat som privatiserar och ”marknadsanpassar” den offentliga sektorn.
Inte mer än fem år efter att politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg klubbade igenom en massiv attack på primärvården då man skulle stänga vårdcentraler och bygga större enheter med ansvar för större geografiska områden, vilket gjorde att läkartätheten per invånare sjönk till internationellt låga placeringar, bygger man grunden för ett systemskifte utan motsvarighet.

Man öppnar upp för privata inves-terare att göra profit på sjuka människor med hjälp av skattepengar.
Att det dessutom skulle röra sig om små personalkooperativ som öppnar vårdcentraler (ett argument som ofta använts för att försva­ra privatiseringen av apoteken) slås omkull av kravet på ”ekonomisk stabilitet” som regionen ställer på de nya vård­enheterna. De måste kunna disponera ett kapital på minst 3 miljoner kronor för att kunna täcka löpande ­kostnader under minst två månader.
– Det var det här vi varnade för 2004, säger Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg och organisatör i Hammarkullen Re­ser Motstånd (HARM).
Det var HARM som ockuperade vårdcentralen i Hammarkullen och på så sätt fördröjde nedläggningen.
– Läkartätheten i Lärjedalen kommer inte att öka på grund av den nya lagen, eftersom inga nyetableringar kommer att göras där, fortsätter han.
Den fria etableringsrätten av vårdcentraler innebär att i princip vem som helst som svarar mot regionens krav kan öppna en vårdcentral. Regio­nen kan inte styra var de etableras.
I Kortedala i Göteborg kommer två vårdcentraler med en spårvagnshållplats avstånd att öppna. Det kortsiktiga vinstintresset tillåts styra när man släpper in marknaden i den offentliga sektorn. I Göteborg har detta föregåtts av en flera år lång vårdslakt som har försämrat kvaliteten på primärvården, innan man släpper lös kapitalets rov­drift.

Det enda sättet att stoppa denna utveckling är genom medveten kamp baserad bland dem som drabbas av högerpolitiken. Socialdemokraterna i regionfullmäktige röstade, tillsammans med högeralliansens partier och Miljöpartiet, för VG Primärvård.
Det finns pengar till en väl fungerande vård till alla – men det kräver en kamp för vård och omsorg i offentlig regi och en demokratisk planering.
Stefan Berg

 RS kämpar för ▼

  • Stoppa högerregeringens systemskifte.
  • Rädda vården – stoppa privatiseringen av storsjukhus, vårdcentraler, skolor och statliga företag.
  • Facken måste mobilisera till kamp – protestdagar med demonstrationer och strejker mot regeringens attack­er.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!