Världens isar smälter allt snabbare

2007-11-14 15:07:52
En flodvåg på över två meter slog under förra torsdagen in mot Englands och Nederländernas kuster. Skarpa varningar utfärdades och tusentals människor evakuerades. Skadorna blev dock inte så omfattande som man först befarade, de stora barriärerna i Rotterdam och i London skyddade bebyggelsen på ett effektivt sätt.
Denna översvämning, som orsakades av ett extremt tidvatten, är en förvarning om vad som är på gång när havsnivån nu stiger.

VÄRLDENS ISAR SMÄLTER allt snabbare, på alla kontinenter krymper glaciärerna. Detta medför att vatten som tidigare varit bundet som is på land rinner nu ut i haven.
Den farligaste utveckling av issmältningen sker på Nordpolen. På två år har ismassan på Nordpolen minskat med över en miljon kvadratkilometer, vilket motsvarar storleken av fem Storbritannien!
Det här chockar forskarvärlden då det är fråga om ett abrupt fall i statistiken. Sedan slutet av 1970-talet har sommarisen krympt med 43 procent, vilket är större än två Alaska tillsammans.
Denna extremt stora avsmältning av Arktis is har ännu inte fått så dramatisk effekt. Det rör sig om is som legat i havet och på så sätt har vattenhöjningen varit minimal.

DÄREMOT GÖR gör avsaknaden av ett istäcke på så stora arealer att jorden tar emot betydligt mer energi ifrån solen än vad den annars skulle göra. Det i kombination med ökade halter av växthusgaser i atmosfären gör att temperaturen stiger snabbare än vad exempelvis FN:s klimatpanel har räknat med.
Isen runt Grönland har fungerat som en ständig kylklamp och skydd för den tjocka inlandsis som finns på ön. De senaste 25 åren har lufttemperaturen stigit med tre grader på Grönland och havstemperaturen runt om med en grad. Skulle all inlandsis på Grönland smälta höjs havsnivån i världen med sju meter. Det skulle innebära att hundratals miljoner människors hem läggs under vatten och bördiga kustnära åkermarker dränks.

FN:S KLIMATPANEL RÄKNAR med att havsisen på Arktis kan vara borta till år 2100. Fortsätter det i samma takt som årets islossning, kommer Arktis att vara isfritt på sommaren 2013.
FN:s miljöprogram (UNEP) kom nyligen (den 25 oktober) med sin fjärde miljörapport. Den lyfter fram tre andra huvudproblemområden till följd av klimatförändringen.
Dessa är artutrotningen och utarmningen av jordens växt- och djurliv, fattigdom och svårigheterna att försörja den snabbt växande befolkningen på jorden. Summeringen blir alltså att de fattiga drabbas hårdast i form av svält och nöd.
Den 9 december kommer FN att hålla toppmöte på Bali, dels mot bakgrund av denna rapport men även av årets IPCC-rapport. Målet för mötet är att spinna vidare på Kyotoavtalet med utsläppshandel och att nya mål ska sättas upp.

HANDELN MED utsläppsrätter har skapat en miljardmarknad för storföretagen, som har använts för att plocka ut större vinster. Dessa miljarder har inte investerats i någon betydande omfattning i miljöteknik utan återhittas i storföretagens aktieutdelningar.
Än idag kommer bara 2 procent av jordens elproduktion från hållbara källor. Till år 2030 förväntas efterfrågan på energi att öka med 50 procent. För att täcka denna efterfrågan är det mer av samma smutsiga produktion som tidigare, det vill säga kärnkraft och kolkraftverk, som planeras.

EFTERFRÅGAN PÅ OLJA är rekordstor samtidigt som utbudet dalar. Etanol tillverkad av spannmål har blivit en lösning som har fått oljemarknaden att vävas ihop med matmarknaden.
Lester Russel Brown, grundare av Worldwatch Institute beskrev saken så här i Metro den 12 november:
”Matpriserna kommer att gå upp med oljepriserna om ingen ingriper och hittills har ingen gjort det. Nu har vi en växande konkurrens där de 840 miljoner människorna som kör bil tävlar med samma varor som med världens två miljarder fattigaste människor. Det är ganska lätt att se vem som vinner den tävlingen om vi låter marknaden distribuera spannmålet”.
Vad kommer FN-toppmötet i december att innebära? Framför allt vackra ord.
Att få till stånd ett bindande avtal för de stora utsläppsnationerna ses som en omöjlighet.
George Bush har sagt att USA aldrig kommer att skriva på ett bindande avtal. EU:s toppolitiker är rätt nöjda med sina mål på en utsläppsminskning med 20 procent till år 2020, men när man synar det så upptäcker man att det varken finns avsatta pengar eller någon exakt plan för hur det ska gå till.
FN bakbinds av storföretagens lobbyister och storföretagens politiker som George Bush, som framförallt är intresserade av att säkra sina vinster.
Vad som krävs för att garantera minskningar och förebygga de katastrofer som kommer är en socialistisk och demokratisk planering av världsekonomin.
Först då kan de resurser som nu finns gå till verkliga satsningar på förnyelsebar energi och utrotning av världsfattigdomen.

DEN 9 DECEMBER kommer demonstrationer jorden runt att hållas mot FN:s toppmöte, med krav på en verklig förändring.
För att den globala uppvärmningen ska stoppas i tid krävs det en annan världsordning, en socialistisk världsordning!

Joel Eriksson

RS kämpar för:

  • Plan för att utrota svält och fattigdom – etanoltillverkning ska inte konkurrera med matförsörjning.
  • Gratis och utbyggd kollektivtrafik.
  • Stoppa förbränningen av fossila bränslen, kraftig utbyggnad av våg-, sol- och vindkraft.
  • Stoppa resursslöseriet – Kraftiga satsningar på energibesparing.
  • Stoppa eluppvärmningen av fastigheter – för markvärme och fjärrvärme.
  • Kraftiga satsningar på förebyggande åtgärder för kommande klimatförändringar.
  • För en globalt planerad ekonomi som sätter klimat, miljö och människoliv före maximal profit för en liten elit.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!