Västerås sjuksköterskor visar vägen

2008-03-05 16:49:19
Sjuksköterskor och biomedicinska analytiker befinner sig i uppror mot de senaste årens usla löneutveckling. Avtalet som slöts 2005 mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har visat sig vara ett misslyckande.

Avtalet betecknades som marknadens modernaste och skulle innebära ett garanterat utfall på två procent, men utan individgaranti. All lönebildning skulle ske lokalt och helt individuellt. Resultatet blev att de två procent som skulle vara ”golvet” i stället blev ”taket”. Vissa har fått vara utan lönelyft i flera år. För Stockholmsregionen innebar det till exempel en genomsnittlig lönehöjning på 2,09 procent år 2007.
Missnöjet har vuxit sig kompakt. När avtalet sades upp den 31 oktober ifjol var stämningen på många håll ”äntligen”. I början av februari konkretiserades Vårdförbundets krav efter ett nollbud från SKL. Bland annat restes krav på ett garanterat utfall som motsvarar 1 700 kronor per medlem men ingen individgaranti. Dessutom ska kortare arbetstid och en ”lägsta accepterade lön” fastställas i avtalet utan att nämna konkreta siffror.
Fortfarande vill Vårdförbundets ledning satsa på den lokala ”verksamhetsnära” lönebildningen, trots att praktiken visar att den inte fungerar.
På lasarettet i Västerås, där snittlönen ligger på 20 500 kronor, startades ett sjuksköterskeupprop som bland annat kräver en engångsökning av allas grundlön med 5 000 kronor och en höjd ingångslön på 23 000 kronor.
Det behövs centrala löneavtal med tydliga mål i kronor med garanterad löneökning för alla. Därför skulle Vårdförbundet centralt ta över löneuppropet från Västerås. Men också uppropet från Västerås innehåller krav på individuell lönesättning. Många tror att lönen blir högre om man får betalt efter prestation, eftersom man förtjänar mer än det man får. Men i verkligheten får alla mindre om man inte tar gemensam strid. Styrkan ligger i att inte låta sig splittras på arbetsplatsen.
Genom ett starkt centralt avtal kan man även slå tillbaka mot argumentet att det inte finns några pengar; Sveriges kommuner och landsting hade år 2006 ett överskott på drygt 15 miljarder kronor.

Förbereda för strid

Avtalet slutar att gälla den första april i år. Redan nu borde Vårdförbundet förbereda sig på stridsåtgärder och mobilisera medlemmarna. Möten på alla arbetsplatser behövs för att diskutera om hur kraven kan genomdrivas. En eventuell strejk måste förberedas för att visa arbetsgivarna att man menar allvar. Genom hela avtalsrörelsen måste öppenhet råda om förhandlingarna. Inget avtal får antas utan medlemsomröstning.
Vårdförbundet måste även agera för att vinna allmänhetens stöd. I en strejksituation kommer arbetsgivarna och media sannolikt att beskylla vårdförbundet för att äventyra andra vårdsatsningar.
En stor möjlighet för Vårdförbundet är att gå samman med sjuksköterskestudenterna. På Röda korsets högskola startades ett upprop av nyutexaminerade sjuksköterskor om att vägra ta en ingångslön på under 20 000 kronor. Detta upprop har nu spridit sig till alla de fyra andra högskolorna i Stockholm. Studenterna kan vara ett värdefullt stöd i en möjlig strejk.

Underbetalt ”kvinnoyrke”

En sammanställning som LO-Tidningen gjorde den 14 december 2006, visar att typiskt manliga yrken är bättre betalda. Medellönen för sjuksköterskor låg år 2006 på 23 900 kronor, med stora regionala och individuella skillnader, jämfört med till exempel elektrikernas 36 500 kronor, eller lokförarnas 32 300 kronor. Sjuksköterskornas löner ligger delvis under undersköterskornas, som tjänar omkring 18 500 kronor.
Problemet är inte att undersköterskorna tjänar för mycket, utan att sjuksköterskorna tjänar så lite trots treåriga högskolestudier och stort ansvar. Ett bra samarbete med undersköterskorna är viktigt i händelse av aktioner eller strejk. Både under- och sjuksköterskorna tjänar på detta. I nuläget kan arbetsgivaren alltid peka på syrrornas låga lön för att sätta stopp för undersköterskornas löneökningar.
Genom att inta en offensiv attityd gentemot SKL och visa på beredskap för kamp, har Vårdförbundet alla möjligheter att höja sjuksköterskornas löner. Nu krävs det att fackets ledning tar till vara denna chans.

Katja Raetz
Sjukskösterskestuderande,
Karolinska Institutet Huddinge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!