”Vi har blivit tjänstehjon”

2015-04-23 15:02:37


Annelie Carlsson.

– Vi i hemtjänsten toppar arbetsskadorna: Ont i rygg och knän, och psykiskt utbrända. Vi är övervakade och låsta på ett annat sätt än förr. Men hos chefer och politiker finns väldigt liten förståelse för vad vi gör.

Med 25 år i hemtjänsten vet Annelie Carlsson vad hon pratar om.

 

När vi träffas har hon med sig dagens Svenska Dagbladet. Där finns en debattartikel om en ”ny standard för omsorgens kvalitet”. Bland undertecknarna finns representanter för Vardaga (före detta Carema), Lidingö kommun – och LO. Annelie Carlsson menar att det här bara ökar byråkratin och tillför ännu en kostnad.

– Att säkra kvalitet betyder här mer kontroll.

 

Men att det inte är personalen som styr hemtjänsten framgår tydligt i hennes beskrivning av arbetet.

 

– Igår fick till exempel gruppledaren samtal från ett sjukhus. En äldre med hela ena benet i gips skulle skickas hem. Men hur ska vi klara det? Hon har en låg säng och kommer inte att ta sig upp ur den. Hon kommer att tvingas uträtta sina behov i sängen.

 

– Det är allt fler sjuka som bor hemma och många är dementa. Jag har föreslagit att demensteamen behöver certifieras – få handledning, ett forum att diskutera i och nära samarbete med sjuksköterskor och biståndshandläggare.

 

Annelie Carlsson har skrivit ett medborgarförslag till sin stadsdelsnämnd Södermalm i Stockholm med bland annat krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Den som idag lägger tid och pengar på en undersköterskeutbildning får inte mer inflytande över sina arbetsuppgifter och i flera fall inte heller högre lön. De anställda känner att arbetet inte värderas, att de är utbytbara.

 

Det första kravet i hennes förslag är att övervakningssystemet ParaGå ska avskaffas. Redan idag har hemtjänsten stora problem med rekrytering.

 

– Vi tvingas logga in och ut på våra mobiler hemma hos varje äld-re. Inget utöver vad som schemalagts per minut får göras. Vi har blivit tjänstehjon, en sorts arbetare som vi inte var förut. Då kunde vi ha sommarutflykter, vi hade friskvård och det fanns glädje och humor, berättar Annelie Carlsson.

 

– Otroligt många arbetar idag med att kolla att våra inloggningar stämmer med scheman för varje äldre vi går till. När systemet ligger nere, vilket händer regelbundet, tar det 20 minuter att skriva in var och ens schema manuellt.

 

Annelie Carlsson kräver också att fasta vikarier ska införas.

 

– En stor del av gruppledarnas tid går till att ringa de många timmisarna och lägga scheman. Vi vet inte nästa dags arbete och har inget inflytande. Timmisar kan ibland ta dubbla pass och får därmed inte den stadgade dygnsvilan. Blir någon sjuk skjuts ansvaret över på oss att täcka.

 

– På arbetsplatsträffarna handlar det nästan helt om ekonomi – hur vi ligger till jämfört med budget. Vi har arbetskläder, men det handlar mest om att visa företagens namn på kläder, cyklar och bilar – inte om ändamålsenliga kläder och skor. Vad händer med sekretessen när vi går in och ut ur hemmen med dessa varumärken fästa på oss?

 

Hemtjänsten borde delas upp i två delar, service och omvårdnad, anser hon. Till service hör inköp och städning, till omvårdnad av en växande grupp där demenssjuka och de som behöver palliativ vård (vård i livets slutskede) ingår. Annelie Carlsson föreslår att omvårdnaden sker i små självstyrande grupper med specialkompetens, i samarbete med sjukvården och rehab.

 

Du säger att ni inte är undersköterskor – vad är ni då?

– Sjukgymnasterna byter nu titel till fysioterapeuter. Vi skulle kunna heta omvårdnadsterapeuter. Vårt arbete är att hålla igång de äldre – att de är rena, får bra mat, håller sig friska, får komma ut i solen etcetera. Vi kan ge trygghet. Om vårt arbete organiserades på ett annat sätt skulle vi kunna hindra många besök som idag görs till akutmottagningarna.

 

Annelie Carlsson har varit både arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal. Hon är kritisk till att facket har släppt igenom försämringarna, inte minst ParaGå. Hon har varit på tre fackliga möten för hemtjänstpersonal och vittnar om ilskan på dessa möten.

 

– Vi vill att Kommunal skriver ner våra krav och driver dem vidare. Det handlar exempelvis om att äldre inte ska skickas hem från sjukvården innan hjälpmedel finns på plats i hemmen.

 

Annelie Carlssons medborgarförslag har lämnats vidare till Stockholms stads utredning om hemtjänsten och ParaGå. Det är ingen tvekan om att hennes idéer är genomtänkta och skulle innebära en rejäl kursändring till det bättre för hemtjänsten. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!