”Vi kräver fasta jobb”

2007-04-11 14:44:30
Onsdagen den 4 april höll Kommunal ett möte i Hässelbygårdsskolan för att diskutera arbetsmiljön, anställningsförhållanden och lön för Sveriges snabbast växande yrkeskår: de visstidsanställda, som ännu så länge är en vit fläck på kartan för det fackliga arbetet.
Inbjudna var de anställda i Hässelby-Vällingbys vikariepool för de 48 förskolorna.

Poolen utgörs uteslutande av tim- och månadsanställda korttidsvikarier, trots att en personalpool ska utgöras av fast anställd personal med förbestämda scheman. Under de senaste månaderna har Kommunal lokalt tagit en närmare titt på ”timmisarnas” situation, och sett att det handlar om mer än bara paragrafer:
Korttidsvikarierna får sällan gå på apt-möten, friskvård, fortbildning eller avdelningsplanering. De har sällan något inflytande över sin arbetssituation utan får helt enkelt finna sig i att ta lunchen, disken, alla 16 blöjbyten två-tre gånger om dagen, ensam utevistelse med barnen trots dåligt väder etc om den fasta personalen bestämmer det.

24 deltagare

För en månad sedan hölls ett möte med sju deltagare, det som hölls innan påsk hade 24 besökare. En tredjedel var ungdomar, de övriga invandrade kvinnor i medelåldern.
LO-Tidningen berättade i mars hur inte en enda fackförening prövat anställningsformen i högre domstol, fastän ”timanställd” inte längre finns som begrepp.
Kommunals initativ i Hässelby-Vällingby har fått ett närmast lyriskt bemötande från vikarierna, och de som inte redan var med i Kommunal har varit positivt inställda till att diskutera medlemskap. Av det första mötets sju deltagare, gick tre genast med i facket och på det senaste mötet ytterligare sex.

Diskriminering

I grunden är vikariernas utsatta situation en fråga om diskriminering av ungdomar, invandrare, deltidsarbetslösa och kvinnor. Och lönen når trots utbildning sällan över 15 000-16 000 kronor. Det riskerar också att bränna ut duktiga barnskötare eller förskolelärare om de nekas medarbetarsamtal, lönesamtal, friskvård, vidareutbildning, personalträffar, apt-möten. De får varken planeringstid med arbetslaget eller handledning, trots att flera har gått och kommer att gå flera månader eller år som vikarier.

En av tio

Det här betyder att nästan 10 procent av stadsdelens barnomsorgsanställda saknar rättigheter.
Tidigare har de heller inte, på grund av splittring ifråga om arbetsuppgifter och arbetsplatser, haft någon styrka i förhandlingarna med chefen.
Efter tre år under samma arbetsgivare har man rätt till fast tjänst, men det är inte ovanligt att arbetsgivarna slutar ge vikarien jobb, till förmån för en i raden av nya vikarier. Det skadar också verksamheten, som hela tiden får lära upp nya människor, och det blir oroligt bland barnen.
Förhandlingsteamet för Kommunal Hässelby-Vällingby kräver ingenting annat än fasta jobb till alla som vill ha det. Hela anställningsformen är fel.
– Jobbar man i en pool ska man få fast tjänst och ett schema att jobba på vecka efter vecka. Det står svart på vitt i avtalet AB 05, berättar en förtroendevald.
Syftet med mötet är att skapa ett förhandlingsunderlag för att lyfta vikariernas frågor upp på förhandlingsbordet. Genom att ta strid för att förbättra vikariernas villkor, varav över hälften är under 30 år, tar vi strid för en hel generations viktigaste arbetsmiljö- och arbetsmarknadsfråga. Det är inte en liten uppgift.

Lyfta vikariernas frågor

Det står inskrivet i Stockholms Kommunalavdelnings verksamhetsplan att man ska ta kamp för fasta jobb vid felaktiga anställningsformer, som den i vikariepoolen.
Vi hoppas därför att den här kampen kan visa vägen för den fackliga era vi befinner oss i nu: i en tid då kollektivavtalen ifrågasätts och arbetsgivarna, uppbackade av sin skräddarsydda högerregering, vill sänka löner och underminera facket, måste facket bemöta försämringarna med kamp för bättre villkor – bättre avtal.
Vi bygger ett Kommunal som tar strid för sina medlemmar, som utgår från arbetsplatserna och situationen och som attraherar en ny generation till facket.
Men vikariernas situation blir inte bättre av att Kommunal allmänt tycker att det borde bli så. Vikariernas bättre situation kommer ur vikariernas egen kamp. Då måste man hålla ihop. Bara tillsammans blir vi starka.

Bilbo Göransson

Var femte utan fast anställning

Antalet visstidsanställda har slagit rekord. Förra året gick nästan var femte anställd på ett tillfälligt kontrakt.
På 20 år har de visstidsanställda nästan fördubblats.

  • I genomsnitt var knappt 17 procent, 656 000 personer, tillfälligt anställda under 2006. Det är den högsta siffran någonsin.
  • Det är framförallt ungdomar, kvinnor och LO-medlemmar som har korttidskontrakt.
  • I dag sköts äldreomsorgen till stor del av tillfälligt anställd personal, cirka 25 procent inom kommunerna och drygt 30 procent inom privata vårdföretag.
  • År 2006 hade för första gången en majoritet av de unga på arbetsmarknaden tillfälliga jobb. Bland unga kvinnorna hade sex av tio tidsbegränsad anställning.
  • För män har både andelen fast anställda och tillfälliga anställningar ökat i år, men för kvinnor har bara andelen tillfälliga anställningar ökat.
  • Bara drygt hälften av de visstidsanställda, eller 53 procent, är med i något fack. År 2001 var 60 procent medlemmar i facket.
  • Regeringens försämringar av villkoren för visstidsanställdainnebär bland annat:
att tiden för fri visstidsanställning och tiden för att upparbeta företrädesrätt avsevärt förlängs.
Arbetsgivare kan använda visstidsanställningar i upp till fyra år.
att tiden för automatisk övergång till tillsvidareanställning förlängs från 14 månader till två år inom en femårsperiod.
Tid i provanställning inte ska räknas in i tiden för automatisk övergång till tillsvidareanställning.

Källor: LO, TCO-Tidningen, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!