Villkoren för Kinas unga – en student rapporterar

2007-09-26 17:09:35
Kinas unga är inte fria att använda sina egna förmågor och talanger. De årliga allmänna universitetstesten och examensuppföljningstesten har kommit att bli regeringens och KKP:s [Kinas styrande ”kommunistparti”] verktyg för att kontrollera ungdomarna och deras idéer.

Bortsett från det glättade innehållet i de officiella läroböckerna klarar regeringen inte att ungdomar kommer i kontakt med eller får några kunskaper som anses skadliga för regimen. Till exempel känner endast ett fåtal verkligen till 4 juni-händelserna (massakern i Beijing den 4 juni 1989). Många tror att det var en ”antirevolutionär” händelse och är emot den. Likaså vet många ungdomar inte vad socialism är, vad den verkligen innebär.
Maoism och nationalism är de mest populära ideologiska trenderna bland kinesiska ungdomar idag. Av egen erfarenhet vet jag att många ungdomar som anser att de tror på maoism i själva verket inte vet vad maoism är. Det de flesta ungdomar vet om kommunismen kommer från officiella läroböcker. Det finns ett fåtal – inte många – unga människor som tror på kommunismen, men de är uppsplittrade mellan olika sekter.
Många tror på maoismen, ett fåtal av dessa inser KKP:s begränsningar men vet inte hur dessa ska övervinnas. De har hört namnet Trotskij och begreppet trotskism nämnas, men inte mycket mer.

Dagens ”vänster”

Dagens ”vänster”-ungdomar är inblandade i hetsiga politiska dispyter men lär sig olyckligtvis inte av andra, och de försöker använda varje tänkbart tillfälle till att angripa andra eller tvinga dem att acceptera deras idéer. Samtidigt sprider sig anarkistiska och Kuomintangs (nationalisternas) idéer vitt och brett bland ungdomar.
Å andra sidan är många ungdomar djupt påverkade av KKP:s officiella läroböcker och har en väldigt begränsad förståelse av Kinas nuvarande situation. De har blivit nationalister som är väldigt fientligt inställda till Japan och USA; de kallar sig själva för ”kinesiska nazister” samtidigt som de beundrar allting som kommer från västvärlden.
Den yngre generationen av kapitalister och byråkrater utgör den mest pålitliga basen för den nuvarande KKP-regimen. De är beroende av sina föräldrars inkomster och av korruption för att kunna uppnå och vidmakthålla sitt komfortabla överklassliv, och de anser att allt står bra till i Kina. Så gott som alla har ärvt sina idéer och handlingssätt av sina föräldrar, de lyder auktoriteterna villkorslöst och försvarar KKP:s kontrarevolutionära aktiviteter.
Kommunistiska ungdomförsbundet (KUF) har bara ett minimalt inflytande idag. De flesta ungdomar i 16-27-årsåldern är KUF-medlemmar, vilket också är anledningen till att KUF är världens största ungdomsorganisation. Detta är inte något som de borde vara stolta över – tvärtom, många KUF-medlemmar har mer eller mindre tvingats ansluta sig; om någon vägrar att gå med i KUF, så kommer hans eller hennes framtid att påverkas på ett väldigt negativt sätt.
Regeringen sprider också en del konservativa och korrupta idéer bland ungdomar.
Den officiella televisionen sänder till exempel program om konfucianismen, som främjar traditionell kultur för att vända folk bort från upprorsidéer. Samtidigt uppmuntrar den också, halvofficiellt, ungdomar till att anamma den västligt kapitalistiska livsstilen och sprider ”popkultur” vitt och brett.
Även om regeringen och officiella media inte erkänner maffians existens på fastlands-Kina, så finns det gott om maffiaorganisationer bland ungdomar.
Somliga ungdomar attraheras av våld. Detta är kopplat till förlusten av elevvårdande personal inom utbildningsväsendet, som dock upprätthåller strikt kontroll över förekomsten av ”för tidiga” kärlekshistorier, eller av ”ung kärlek”.

Skolavgifter

Utbildningen stod för 2,82 procent av Kinas BNP år 2005 – Under år 2007 sjönk den redan låga siffran till 2,27 procent. Med andra ord går regeringen bakåt i fråga om att uppfylla 1990 års mål som sa att utbildningen ska utgöra 4 procent av Kinas BNP. Över hundra länder spenderar en större andel av sin BNP på utbildning än Kina.
I de flesta stora och medelstora skolor kan skolavgifterna uppgå till mer än 2 000 yuan (1 730 kronor), och den högsta inträdesavgiften för en ”spetsskola” är så hög som 40 000 yuan (35 000 kr). En historia cirkulerade nyligen om att sonen till en Beijingdignitär kom in på Beijinguniversitet genom att betala en miljon yuan (866 000 kr). Sådana händelser kan man hitta över hela Kina. Som ett vanligt förekommande talesätt säger: ”Om du har pengar, eller om din far är en officiell företrädare, då kommer du att bli bäst.”
Samtidigt kan endast ett fåtal studenter från den breda landsbygden avsluta sina högskoluetbildningar. På ett lokalt tillverkningsföretag arbetar många landsbygdsbarn som är yngre än 18 år hårt, mer än 12 timmar om dagen.
Fler och fler högskolestudenter hoppar av sina utbildningar enbart av det skälet att de inte är nöjda med den utbildning de får.
Dessutom blir många studenter, inte bara killar utan också tjejer, beroende av onlinespel, något som kostar mycket pengar, vilket leder till att de börjar stjäla.

Feng Chen
chinaworker.info

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!