Visteonarbetarna: ”Vi ger inte upp!”

2009-04-08 22:04:40
Ockupationerna av Visteons fabrik i Belfast (Nordirland) och i engelska Basildon och Enfield går in på sin andra vecka.
Ockupationerna var ett direkt svar på avskedanden och uteblivna pensioner. Visteon var tidigare en del av Ford. När Ford beslöt att ”knoppa av” Visteon lovade man att arbetarnas jobb och pensioner skulle vara trygga. Men inget av detta visade sig vara sant.
Här följer en rapport från Belfast:

Efter nästan en vecka av ockupation av West Belfast Visteon-anläggning­en, är aktionen fortfarande heltigen­om solid. Arbetsplatsen är nu ut- smyckad med banderoller som attack­erar Fords förräderi mot Visteon/ Fordarbetarna. Enighetsflaggor flad-drar över fabrikstaket.
Ett schema har lagts upp för att vidmakthålla ockupationen dygnet runt; sovsäckar har tagits in och tält satts upp på marken då arbetarna förbereder sig för – om nödvändigt – en långvarig strid.

Det lokala stödet från hela stan har varit överväldigande. Under en vecka då 1 500 industrivarsel lades behöver knappast folk från arbetar­klassen övertygas om behovet av att försvara jobb och färdigheter.
Rob Williams, facklig förtroendevald på vad som nyligen var en Visteonfabrik i Swansea och med i Socia­list Party i England/Wales (CWI), be- sökte Belfastfabriken under helgen och fick ett enastående mottagande från alla arbetarna. På fredag kväll ställde sig arbetarna upp i led på varsin sida om fabriksgrindarna för att applådera hans ankomst, och gjorde samma sak på söndagen, då han gav sig av igen.
Möten arrangerades vid olika tidpunkter under helgen så att Rob, och de lokala fackliga förtroendevalda, kunde få ut budskapet till varenda arbetare.

En specialbulletin från Socialist Party har blivit väldigt väl emottagen. Nyckelfrågan för alla är att tvinga Ford att leva upp till sitt löfte ifråga om övertalighetsvarsel, samt att skyd­da pensionerna. Konflikten handlar emellertid också om jobben. Man är allmänt överens om kravet i Socialist Partys material om att fabriken ska övertas i offentlig ägo och – om det inte finns någon marknad för de maskindelar som nu tillverkas där – för nödvändiga investeringar i design, ombyggnad av maskinparken och omskolning för att möjliggöra att arbetsstyrkan kan användas till att tillverka alternativa produkter.
– Socialist Party gör det jobb som facken borde göra för att stödja arbetare som är ute i kamp, sa John Maguire, facklig företrädare på fabriken, när han på ett stormöte tackade Socialist Party för det stöd man ger. Hans tacktal möttes av stora applåder.

De stöduttalanden som har kommit in från CWI-medlemmar och -anhängare runtom i världen har blivit mycket uppskattade och har fått hedersplatser på matsalsväggarna.
Se till att de fortsätter att strömma in!

Peter Hadden
Socialist Party, Belfast

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!