400 miljondelar koldioxid i atmosfären

2015-05-13 16:47:50

foto: Kim Seng / Flickr CC
This is the sugarcane refinery factory in Belle Glade, Florida release large plums of smoke pollution into the environment. Single exposure HDR image tone mapped in Photomatix Pro.

En ny bitter milstolpe vad gäller den globala uppvärmningen och en kommande klimatkatastrof har nåtts. Andelen koldioxid i atmosfären uppgår nu till 400 miljondelar. 

Det är det amerikanska forskningsinstitutet NOAA som i förra veckan kom med rapporten. Att andelen koldioxid i atmosfären uppgår till 400 miljondelar är en ny milstolpe.

Enligt forskarna på NOAA har andelen koldioxid ökat med 120 miljondelar sedan den förindustriella eran. Hälften av ökningen har inträffat sedan år 1980.

– Att nå 400 miljondelar betyder inte så mycket i sig själv, men den stadiga ökningen av växthusgaser borde tjäna som en stark erinran om uppgiften världens politiker står inför när de träffas i Paris [för det internationella klimattoppmötet] senare i år, kommenterade doktor Ed Hawkins till the Guardian den 6 maj. 

De senaste tre åren har andelen koldioxid i snitt ökat med 2,25 miljondelar per år, det högsta snittet för tre år i följd någonsin. ■