Akut läkarbrist i primärvården

2013-03-13 12:11:19
I dag saknas det minst 1 400 heltidsarbetande specialistläkare i primärvården. Problemen förvärras ytterligare om inte landstingen genomför akuta åtgärder för att åtminstone vidmakthålla dagens låga nivå av antalet specialister. Det visar Läkarförbundets nya kartläggning av tillgången på läkare på landets nära 1 200 vårdcentraler.

Bristen på läkare leder till brister i vårdens kvalitet och äventyrar patientsäkerheten. Ordinarie personal får också en pressad arbetssituation. Många vårdcentraler blir dessutom beroende av att anlita hyrläkare för att kunna fullgöra sitt uppdrag med högre kostnader som följd, skriver Läkarförbundet och varnar för ytterligare försämringar.
– För att klara nuvarande ­uppdrag finns ett stort behov av fler specia­listläkare i primärvården, säger ­Marie Wedin, ordförande i ­Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.
I dag arbetar omkring 4 800 specialistläkare i primärvården. Det ­rätta antalet borde ligga runt 6 300 läkare, enligt Läkarförbundet, som påtalar att endast en fjärdedel av landets vårdcentraler har en förhållandevis god läkartäthet.
Per Olsson