”Arbetslinjen” i ny tappning

2014-10-30 11:28:23
Det mesta i S-MP-regeringens budgetförslag var redan känt när den nya finansministern Magdalena Andersson gick sin första budgetvandring den 23 oktober.
Bland förslagen märks: taket och ersättningsnivån höjs i a-kassan, regeringen lovar nya miljarder till mindre klasser, barngrupper i förskolan och satsningar på skolan i utsatta områden, extratjänster i välfärden ska börja ersätta fas-3-jobben, skatten sänks för pensionärerna och underhållsstödet höjs med 300 kronor per månad och barn samt gratis medicin till barn.
Dessutom aviserar regeringen fler högskoleplatser och utbildningsplatser samt satsningar för fler händer i äldreomsorgen.

Efter åtta år med Renfeldt & Co kommer även de mindre förbättringar som S-MP-regeringen föreslår att framstå som ett rejält steg  framåt, även om budgetförslaget är långt ifrån ”en allmän riktning vänsterut” som Dagens Nyheter gjorde gällande i en ledarkommentar den 24 oktober.
”Det är en stram budget”, var finansministerns motto när budgetförslaget presenterades och aviserade nya skattehöjningar och nedskärningar under mandatperioden. Särskilt efter 2017 då ”andelen äldre ökar”.
Regeringen ansåg sig inte heller ha råd med att införa den av Socialdemokraterna utlovade barnbidragshöjningen om 100 kronor per barn och månad (barnbidraget har inte höjts sedan 2005). Försvarsmakten är också en av budgetförslagets största vinnare (läs mer på sid 4).
Efter 100 dagars arbetslöshet blir de arbetslösa fattigare och trappste-gen i a-kassan blir ännu fler än tidigare. ”Det kan få mittenpartierna att gilla förslaget – men stimulerar knappast jobbsökande så som det hoppats”, som Arbetet skrev.
Stupstocken (utförsäkringarna) i sjukförsäkringen försvinner, men det blir ingen höjning av inkomsttaken i sjukförsäkringen och en tydlig rehabiliteringssatsning låter vänta på sig.
I regeringens egna ”arbetslinje” finns också förslag om att sätta ytterligare tumskruvar på arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa som inte har rätt till a-kassa. Från den 1 mars 2015 ska det bli lättare att dra in aktivitetsstödet till arbetssökande.
Regeringen säger inte heller nej till avgifter på universiteten, utan ger grönt ljus för möjligheten att ta ut studieavgifter även från svenska studenter vid utbildningar som bedrivs i samarbete med utländska universitet. Avgifterna för utomeuropeiska studenter blir kvar, trots att både S och MP har sagt sig vilja avskaffa dem.

Det återstår att se om regeringen får igenom sin budget och mycket kan hända på resans gång. Men att varken regeringen eller allianspartierna vill riva broarna till ett framtida samarbete ökar sannolikheten för att budgeten går igenom och att Stefan Löfvens ministär sätter sig i högerburen. Detta troliga scenario understryker bara vikten av att bygga såväl en socialistisk opposition som fortsatta gräsrotskampanjer mot högerpolitik, sexism och rasism. ■