RS kommunbudget utgår från behoven

2014-12-18 16:28:09


Pengar finns för att tillgodose behoven, men etablissemangets intressen står i bjärt kontrast mot folkflertalets behov.

Efter en lång avvaktan på beslut om statsbudgeten beslutade Luleå kommun i förra veckan om budgeten för kommande år. S och MP:s gemensamma budgetbeslut innebär nedskärningar, framförallt på skolan, förskolan och inom Socialnämndens områden (som till exempel äldre-, handikapp- och individomsorg). Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag utgår från behoven och visar hur det behövs kamp för en annan fördelning.

–Att avvakta statsbudgeten var egentligen meningslöst. När Alliansens statsbudget, med stöd av SD, antogs i riksdagen innebar det liten skillnad vad gäller generella statsbidrag till kommunerna. Det om något visar tydligt hur liten skillnad det i praktiken är mellan blocken, förutom de få återställare de rödgröna har lovat vad gäller a-kassan, underhållsstöd etcetera, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Det är framförallt ökningen av antalet äldre och barn som innebär ökade utgifter för kommunen. Det beror både på förändringar i demografin (andelen äldre och barn ökar) och att Luleå växer med cirka 500 personer per år. Inför budgetarbetet hade Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden pekat på ökade kostnader med totalt 185 miljoner kronor utöver den årliga uppräkningen fram till 2017. I S och MP:s budget skjuts det bara till 19 miljoner kronor för 2015 och inget därefter.

RS budgetförslag tillgodoser behoven fullt ut och satsar dessutom på höjd personaltäthet i vården och skolan – för att avskaffa delade turer och minska stressen för lärarna. Pengar avsätts för att höja lägstalönerna för kommunanställda till 

22 000 kronor. Fler satsningar görs på hållbarhet, till exempel cykelvägar och kollektivtrafik, men budgetförslaget stryker också uppenbart ohållbara projekt, som stora villakvarter långt från centrum och skrytprojekt som ”Kuststaden” och ett nytt hamnmagasin.

– De viktigaste jämställdhetssatsningarna är höjda lägstalöner, högre personaltäthet i vården och bättre arbetsvillkor. Utöver det vill vi satsa resurser på jämställdhets- och hbtq-utbildningar och certifieringar samt att hjälpa kvinnor som lämnar skyddat boende att hitta en lägenhet, säger Jonas Brännberg.

Satsningarna finansieras genom nedskurna politikerlöner och partistöd, minskade sjukskrivningar på grund av personalsatsningar, färre konsulter och entreprenader samt mer verksamhet i egen regi, mindre stöd till det så kallade ”näringslivet” och ökad utdelning från de samlade resurserna i de kommunala bolagen.

– Men det räcker inte att fördela om pengar inom kommunen.  RS budget förutsätter en massiv kampanj för att pressa de etablerade partierna att via riksdagen skjuta till mer pengar till kommunerna. Det handlar om en omfördelning av hela samhällets resurser, från bankernas och storföretagens rekordvinster, till välfärd och löner, avslutar Jonas Brännberg.

Hela budgeten finns att läsa på rslulea.wordpress.com. ■