Stor ökning av de otrygga, tillfälliga jobben

2018-02-21 14:06:09

foto: Eva Holm / Flickr CC
Brevbärare är ett av de drabbade yrkena.

Det har ägt rum en markant ökning av de otrygga, tillfälliga anställningarna sedan år 1990. Den typen av jobb har ökat med 60 procent. År 1990 var 10 procent tillfälligt anställda, medan det idag är 16 procent. Detta enligt rapporten Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden från Katalys den 19 februari.

– Arbetslivet har blivit allt mer otryggt. Otryggheten har dock växt på olika sätt för olika grupper. Det är framför allt arbetarklassen som har fått en betydligt sämre position på arbetsmarknaden, säger Johan Alfonsson, doktorand på Göteborgs universitet som har skrivit rapporten, till tidningen Fastighetsfolket.
Karaktären på jobben har också förändrats. Medan det år 1990 främst handlade om vikariat handlar det idag mer om behovs- eller timanställda. Det är bland brevbärare, barnskötare, cafébiträden, butiksbiträden, diskare och städare som denna typ av anställningar är som mest förekommande.
Sverige är det OECD-land som under åren 1990 till 2016 försämrat skyddet för tillfälliga jobb mest och ligger nu långt under OECD-snittet.
Det behövs att facken och arbetare tar strid för bättre arbetsvillkor och trygga jobb, men då måste kampen också föras mot den högerpolitik som för ett race mot botten vad gäller löner, villkor med mera. ■