Uruguay: Seger för hbt-rörelsen

2013-04-17 12:24:12
Uruguay blir det andra landet i Sydamerika att införa samkönade äktenskap.

Med 71 röster av 92 närvarande antogs den 10 april en könsneutral äktenskapslagstiftning av senaten i Uruguay.
I lagtexten byts ”man och hustru” ut mot det könsneutrala ”avtalsslutande parter”. Den nya lagstiftningen innebär även att samkönade par har rätt att prövas som adoptivföräldrar.

I samma omröstning uppdaterades även andra delar av äktenskaps­lagstiftningen.
Minimiåldern för att ingå äkten­skap höjs från tidigare 12 år för flickor och 14 år för pojkar till 16 år för bägge könen.
Uruguay blir tolfte landet i världen som inför jämställd ­lagstiftning.
Omröstningen har mött starkt motstånd av den katolska kyrkan, som anser att den nya lagen ”strider mot guds plan”.

När resultatet av omröstningen tillkännagavs utbrast både publik och delar av senatorerna i hurrarop och applåder, en glädje som sedan fortsatte ute på Montevideos gator.
Lagändringen förväntas träda i kraft tio dagar efter beslutet. Efter ytterligare tre månader beräknas det första äktenskapet mellan samköna­de par komma att ingås.
Natalia Medina