Åldersbedömning utan underlag

2018-04-11 12:16:38

foto: JKF PHOTO
Staten erkänner åldersbedömningar baserade på ”fel” underlag, men fortsätter utvisa för ”trovärdig” politik.

Förra veckan erkände Socialstyrelsen att de ”räknat fel” i rapporten som används som underlag för de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Socialstyrelsen fortsätter ändå betrakta metoden de har rekommenderat, magnetröntgen av knät, som ”lovande”. 

Rättsmedicinalverket (RMV) fortsätter att bedöma ålder med meningslösa siffror som grund. Migrationsverket fortsätter att ge avslag. Gränspolisen fortsätter att tvångsutvisa. Regeringen fortsätter att stämpla människor på flykt som terrorister. Förruttnelsen i svenska staten fortsätter i väntan på ett uppror för ett mänskligt samhälle. 
Under ett års tid har staten använt sig av en ny metod för att i stor skala göra medicinska uppskattningar av ensamkommandes ålder. Redan innan metoden togs i bruk utsattes den för skarp kritik av forskare. Nu har Socialstyrelsen erkänt att den rapport som utgör ett nyckelunderlag för processen med medicinska bedömningar innehåller allvarliga fel. Två professorer i statistik som dömt ut rapporten har efter ett möte med Socialstyrelsen sagt att rapporten genomgående gör ”fel tolkningar av alla siffor”, och att ”siffrorna är meningslösa”.

När regeringen i november 2015 beslutade att stänga gränserna och i praktiken upphäva rätten till asyl blev 18-årsdagen avgörande för om en person på flykt skulle få någon chans att stanna i Sverige. Migrationsverket fick i uppdrag att göra medicinska bedömningar till en del av sin åldersbedömning av asylsökande barn. När andra läkare vägrade befatta sig med det tvivelaktiga hantverk som medicinska åldersbedömningar är plockades år 2016 RMV in för att bringa Löfvensk ”ordning och reda”. RMV är, precis som Migrationsverket och Socialstyrelsen, en statlig myndighet med uppdrag att verkställa regeringens politik.
RMV:s egentliga uppgift är att hjälpa rättsväsendet med medicinsk kunskap, som DNA-test och fastställande av dödsorsak. Nu skulle RMV, som normalt har haft omkring 10 000 ärenden per år, snabbt hantera medicinska åldersbedömningar av uppskattningsvis 14 000 ensamkommande barn på flykt, ärenden av helt annan natur. I mars 2017 var RMV igång, och lutade mot Socialstyrelsens rapport hade verket valt att använda sig av en metod som kombinerar magnetröntgen av knä (MR-knä) och tandröntgen.

Syftet med rapporten från Socialstyrelsen, som publicerades i april 2016, var att göra en vetenskaplig jämförelse av olika metoder för att komma fram till vilken metod som var mest rättvisande. Även om rapporten rekommenderade att börja med en pilotstudie av den ”lovande” metoden MR-knä valde RMV att tillämpa den direkt. Bland annat hävdade RMV i januari 2018 i sitt försvar av åldersbedömningarna att bara ”3 procent av pojkarna” riskerade att bli felaktigt bedömda som vuxna genom MR-knä-metoden – siffror som nu alltså bekräftats som ”meningslösa”.
Rättsodontologen Håkan Mörnstad larmade i november 2017 RMV om ett ”systemfel” – att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av verkets bedömningar gjorde motsatt bedömning (alltså ”under 18”).
Efter mötet med de två professorerna erkänner alltså Socialstyrelsen att de ”räknat fel”. 

RMV säger sig dock inte se någon anledning att omvärdera sitt metodval. När verket i januari försökte försvara sina åldersbedömningar genom att tala om ”förutsättningarna” för uppdraget sken hopplösheten igenom.
Mellan raderna sägs mer eller mindre att RMV tagit på sig ett ofantligt stort uppdrag, utan att ha personal för att kunna hantera varken dess omfattning eller innehåll. Metoder finns inte för riktigt säkra uppskattningar av individuell ålder, framförallt inte när en otestad metod appliceras på tiotusentals ungdomar genom en automatiserad matris – en felkonstruerad sådan, kan nu tilläggas! Inte förvånande att flera läkare på RMV hoppat av eller tagit avstånd från hela hanteringen, liksom en stor del av hela läkarkåren.
RS och Offensiv kämpar för amnesti för alla på flykt i Sverige, oavsett ålder.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!