APMT vill knäcka facket

2017-07-22 16:26:27

foto: Claes Krantz / Flickr cc
Attacken mot hamnarbetarna och deras fack är en attack mot alla arbetare.

Antifackliga APM Terminals varslar 160 arbetare i containerhamnen i Göteborg. Detta dråpslag mot de anställda och facken utgör en ytterst allvarlig upptrappning i APM Terminals strävan att krossa Hamn4an som organiserar 85 procent av de anställda i Göteborgs hamn. 

Attacken mot hamnarbetarna och deras fack i Göteborg är en attack mot alla arbetare.
APM Terminals Gothenburg varslade idag, tisdag, om uppsägning i Göteborgs hamn samt aviserade att: ”Verksamheten kommer att bedrivas med ett tvåskift utan service nattetid så snart övertalighetsförhandlingarna är slutförda”.
APM Terminals gör ingen hemlighet av att varslen syftar till att knäcka fackets kamp.
– Det här är ett tufft men nödvändigt beslut. Vi befinner oss i en kritisk situation där punktmarkerade blockader och strejker har lamslagit vår verksamhet i över ett års tid och där vi har tappat flera av våra kunder, sa Henrik Kristensen, vd på APM Terminals Gothenburg, på den presskonferens som bolaget kallade till på tisdag förmiddag.
Varslen av de 160 följer efter att 30 tjänster tidigare har varslats och att bolaget har vägrat förhandla, använt sig av lockout och fått regeringen att utreda om ytterligare begränsningar av i strejkrätten.

APM Terminals har backats upp av hela det borgerliga etablissemanget.
Regeringen, Allianspartierna, arbetsgivarorganisationerna med Svenskt Näringsliv i spetsen samt de borgerliga pressdrakarna har förenats i en samordnad smutskampanj mot hamnarbetarna och Hamn4an.
Det är knappast en tillfällighet att tisdagens varsel kommer efter att ledningen för Göteborgs Hamn och APM Terminals har klagat på att medlingen gått för sakta. Och dessförinnan hade regeringen gått APM Terminals och Svensk Näringsliv till mötes och tillsatt, med uttrycklig hänvisning till hamnkonflikten, en utredning som har uppdraget att begränsa konflikträtten – göra det ännu svårare för facken att kämpa för medlemmarnas rättigheter.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv ger fullt stöd till Hamn-4ans och hamnarbetarnas kamp för självklara fackliga rättigheter. Antifackliga APM Terminals måste bort från Göteborgs hamn. Verksamheten i hamnen ska drivas i kommunal regi under de anställdas och fackens kontroll och styre.
Detta är en strid som rör alla arbetare och fack. Transport och Hamn måste förenas i en gemensam strid för alla hamnarbetares villkor. Det är bara APM Terminals som gynnas av den splittrande hållning som Transports ledning hittills har intagit till kampen i Göteborg. Alla LO-fackföreningar bör göra som exempelvis Seko Stockholm och uttala sitt stöd till hamnarbetarnas kamp.
Viktigt är att facken i Göteborg ser till att mobilisera till demonstrationen den 29 juni. Den mobiliseringen måste börja omedelbart.


Hamn4an svarar på frågor om konflikten med APMT

Konflikten började då APMT fick en ny ledning som började tillämpa arbetar- och fackfientlig personalpolitik. Det ledde till att Unionen la ner sin klubb, Ledarnas klubb blev passiv och även Transportklubben (minoritetsfack bland hamnarbetarna) har vittnat om att det blev svårare att bedriva facklig verksamhet.
APMT nonchalerade regler i semesterlagen och föräldraledighetslagen med mera. Sen meddelade de att Hamns skyddsombud inte längre skulle respekteras som skyddsombud. Sedan slutade de förhandla med Hamn4an.

Vilka är Hamnarbetarförbundets krav?
• Garantera våra fackliga rättigheter att fritt utse förhandlingsdelegationer och att hålla medlemmarna informerade om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
• Respektera rätten till våra jobb. Ingen mer godtycklig delegering av hamnarbetarjobb till andra yrkesgrupper i försök att spara pengar eller kringgå säkerhetsregler.
• Respektera ingångna överenskommelser och kollektivavtal. Ingen mer förhalning av utlovad kompensation till de hamnarbetare som arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen (2015).
• Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet. Inga fler ultimatum om fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor som motkrav för att uppfylla utlovade sociala åtaganden.
• Återuppta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ingen mer utestängning av våra skyddsombud från riskanalyser och haveriutredningar.
• Följ Semesterlagen och Föräldraledighetslagen. Inga fler försenade besked eller olagliga avslagsbeslut som skapar stress för hamnarbetarfamiljer.
Källa: Hamn4ans hemsida, hamn.nu/avd/hamn4/


”Nej till begränsningar av konflikträtten!”

”Nej till begränsningar av konflikträtten!” är rubriken på ett uttalande som antagits av Seko Stockholms styrelse och som förtjänar stor  spridning.
I uttalandet skriver Seko Stockholms styrelse att:
”För den som följt konflikten i Göteborgs hamn det senaste året är det uppenbart att APMT:s nya ledning driver en antifacklig linje, som aktivt syftar till att begränsa de fackliga organisationernas möjlighet att utöva sitt inflytande.
Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fackliga rättigheter är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.”

Uttalandet avslutas med:  ”Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt för den grundlagsfästa föreningsrätten. I denna ingår att arbetarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser representerar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar som inte har kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder riskerar att öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp utan brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgivaren. Det tjänar ingen fackförening på.
Sist men inte minst medför regeringens åtgärd legitimitet för en praxis där politiken lägger sig i arbetsmarknadskonflikter. Det innebär att öppna en dörr som definitivt bör hållas stängd. Risken är stor att borgerliga partier som vill gå än längre får vind i seglen. Nästa gång kan det vara sympatiåtgärder som sätts i fråga.”


Demonstrera i solidaritet med hamnarbetarna

Arrangör: Stödgruppen för hamnarbetarna – Göteborg. 
När: Torsdagen den 29 juni klockan 17.30 
Var: Drottningtorget Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!