Avstamp för kampanjen Hyresstopp 2024

Sveriges tre miljoner hyresgäster står inför en ny kalldusch när fastighetsägarna efter årets rekordstora hyreshöjningar nu begär ännu mer. Att Fastighetsägarna i Stockholm och Göteborg begär 12 procents höjning den 1 januari 2024 och ännu värre ”allmännyttiga” Gotlandshems 17,3 procent är chockartat höga krav.

ARNE JOHANSSON

Allmännyttan i Stockholm har valt att vänta med att lägga fram sitt första bud. Först vill bolagen under oktober mangla Hyresgästföreningens förhandlare under några möten om tolkningen av det så kallade trepartsavtalet, där de försöker reducera hyresförhandlingarna till en simpel räkneövning utifrån inflationen och fastighetsägarnas ökade kostnader under de tre senaste årens prisrace. 

Både den SD-stödda regeringenoch Riksbanken försäkrar med en mun att ”prio ett” nu är att sänka inflationen. Hur hyreskrav på 12-17 procent går ihop med deras påstådda prio ett för inflationsbekämpning är inget som vare sig de eller borgerliga media kommenterar. 

Samtidigt är byggbranschen i början av en historiskt djup kris och lobbymaskineriet har satts igång från både bygg- och fastighetsbranschen för ”politiska reformer här och nu”. 

Fri hyressättning i nyproduktionen (= marknadshyra) är bygg- och fastighetsbranschens första krav för att öka sina intäkter på hyresgästers bekostnad, tillsammans med en rad krav som syftar till att hålla köpviljan uppe genom att dämpa bolånetagares räntechocker. 

Det är också krav som tycks falla i god jord hos regeringen, som i höstbudgeten stöttar byggbranschen genom att erbjuda en ökad miljardrullning till villaägarna i form av höjda och separata avdragstak för ROT och RUT, vilket betyder att dessa under 2024 kan dra av upp till 150 000 kronor från skatten för denna sorts utgifter! 

Inget liknande stöd till reparationer, tillbyggnader och tjänster ges till hyresgäster. 

Allt detta betyder att årets hyresförhandlingar sker mot en dramatisk bakgrund av fortsatt fallande realinkomster, ökade klyftor, ökad bostadsbrist och ökad trångboddhet. Knappast ett recept för ökad trygghet i miljonprogramsområden! 

Fastighetsägarnas höga hyreskrav i det befintliga beståndet är också tätt länkade till deras nya kampanj för marknadshyra i nyproduktionen 2.0, något som kan undanröja allt av det lilla inflytande som hyresgäströrelsen ännu har kvar. 

Mot denna bakgrund är anledningarna till hyreskamp skriande stora. 

I Stockholm tas just nu de första stegen till mobilisering för både krav på hyresstopp 2024 och krav på en ny, rakt motsatt, social och statlig bostadspolitik än den asociala som anhängarna av marknadshyra vill ha. 

På två planeringsmöten i Husby med representanter för lokala hyresgästföreningar, Ort till ort och Norra Järva Stadsdelsråd har också en kampkalender för Stockholm tagit form. 

Om söndagens manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm (läs sid 3) kan ses som ett första steg blir nästa steg ett gemensamt stormöte i Folkets Husby den 26 oktober som avstamp för krav på Hyresstopp 2024 och en ny social bostadspolitik. Bortom stormötet i Husby kan ett tredje viktigt steg bli ett stort möte på Sergels torg på inbjudan av Södermalms hyresgästförening.  

Om allt detta lyckas, parallellt med andra aktioner, kan ett momentum byggas upp för en riktigt stor hyresmanifestation i samband med stadens budgetfullmäktige den 22 november, då även ägardirektiven ska ges till Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Förhoppningsvis kan också detta sporra hela Hyresgästföreningen i Stockholm till en till dess rekordstor mobilisering. 

Argumenten för kraven på Hyresstopp 2024 och en ny social bostadspolitik är enkla och glasklara: att vi hyresgäster inte har råd att betala mer och att ingen trygghet finns utan ett hem som vi har råd med. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!