”Betyg en metod för urval”

2015-02-18 14:48:48

foto: Miljöpartiet de gröna / Flickr CC
Miljöpartiet har svikit i princip alla sina vallöften och flirtar hejvilt med allianspartierna.

Förre utbildningsministern Jan Björklund (FP) har gjort sig en karriär på en populistisk skolpolitik. Trots Folkpartiets ras och Alliansregeringens valförlust i höstas försöker FP-ledaren envist att driva igenom sin linje om mer disciplin och betygshets i skolan. S-MP-regeringen går nu i Björklunds ledband och inför betyg från fjärde klass på prov.

År 2011 införde den tidigare Alliansregeringen betyg från sjätte klass. Efter valförlusten i höstas hotade Björklund att, med stöd av Sverigedemokraterna, driva igenom betyg från fjärde klass. Regeringen har varit kritisk i ord, men gör nu en avgörande eftergift i frågan.

I valrörelsen sa nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin (MP): ”Vi har precis ändrat betygssystemet och att nu börja sätta betyg på tioåringar ger inte en bättre skola.” (Sveriges Radio den 20 augusti 2014)

Blott ett halvår senare gör Fridolin och hans regering upp med Allianspartierna om betyg för tioåringar.

Uppgörelsen innebär att betyg från fjärde klass införs på prov i uppåt hundra skolor med varierande socioekonomiska förutsättningar och att resultatet sedan ska utvärderas innan förslaget eventuellt införs i alla skolor.

Miljöpartiet har tvingats överge den mesta av sin politik i utbyte mot ministerposter. Illa kvickt gav MP upp sitt motstånd mot motorvägsbygget Förbifart Stockholm och nu kapitulerar man  alltså i Fridolins profilfråga skolan.

S-MP-regeringen går inte emot den borgerliga skolpolitiken på någon punkt. Istället har regeringens skolpolitik varit helt inriktad på ”breda uppgörelser” över blockgränserna.

Forskningen, lärarna och deras fackförbund, skolledare och många andra är överens om att betyg längre ner i åldrarna inte kommer att förbättra resultaten i skolan. Tvärtom riskerar svaga elever att slås ut samtidigt som pressen ökar på alla barn.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat dramatiskt sedan 1990-talet och riskerar att öka ännu mer med ökad betygshets, stress och utslagning bland barn i ännu tidigare ålder. Professor Sven-Eric Liedman, som har skrivit boken Hets om den svenska skolan, skriver i DN den 13 februari:

”Betygen säger enbart vad en elev presterat men inte hennes utvecklingspotential. Vidare innebär de mycket oftare att barn och unga förlorar tilltron till sig själva än sporras till ännu bättre resultat.”

– Betyg i sig fyller inte någon funktion för att utveckla elevernas kunskaper, utan är framförallt en metod för urval, förklarar Lina Westerlund, högstadielärarstudent och aktiv i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Hon menar, liksom Liedman, att summativa betyg (av elevens slutprestation) snarare riskerar att få motsatt effekt på kunskapsresultaten då betyg inte handlar om att utveckla eleverna i deras lärandeprocess.

– Istället för att fokusera på återkoppling som tar eleverna framåt tenderar tyvärr betygsättning att styra lärarens undervisning mot att bocka av det enklast mätbara.

– Det är oseriöst av politikerna som står bakom det här förslaget att inte istället ta itu med sådant som det finns belägg för behövs, som till exempel satsningar på lärarstudenter och verksamma lärare, när skolan nu står inför stora utmaningar med fallande kunskapsresultat, avslutar Lina.

I grunden handlar politikernas förslag med betyg längre ner i åldrarna om att försöka dölja deras misslyckade politik och skolans verkliga behov. Det är mer resurser till ökad lärartäthet och höjda lärarlöner som måste skjutas till för att få den svenska skolan på fötter igen.

Dessutom måste marknadslogiken och vinstintresset bort ur skolan för att garantera en likvärdig skola, det vill säga att alla elever får gå i en skola som håller hög kvalitet och att resurserna går till eleverna och lärarna istället för till profit.

Det behövs en mobilisering av alla de verkliga experterna; elever, vårdnadshavare, lärare, skolpersonal och alla andra som inser vikten av att stoppa betygshetsen i en gemensam kampanj med siktet inställt på protestaktioner, för att avslöja politikerna och pressa dem till eftergifter. ■