Bildts och Lundin Oils blodspengar

2010-07-01 13:25:07
En förundersökning om folkrättsbrott ska inledas mot Lundin Oil, idag Lundin Petroleum AB, och dess verksamhet i södra Sudan 1997-2003. Lundin Oils aktivitet i Sudan pågick samtidigt som landet plågades av ett av historiens blodigaste och längsta inbördeskrig. Under åren 2000-2006 satt den nuvarande utri- kesministern, Carl Bildt (M), i Lundin Oils styrelse.

Lundin Oil och Carl Bildt har blod och olja på sina händer. En förundersökning och åtal borde ha väckts för länge sedan.
År 1997 började det konsortium som Lundin Oil bildat tillsammans med Petronas Carigali Overseas från Malaysia, OMV (Sudan) Exploration GmbH (Österrike) och det sudanesis­ka statliga bolaget Sudapet Ltd. att utvinna olja i ett område som kallades Block 5A i södra Sudan. (Lundin Oil utgjorde konsortiets ryggrad med en andel på dryga 40 procent). Lundin Oil arbetade tillsammans och med tillstånd av regeringen, som sedan 1983 bedrev krig mot befolkningen i södra Sudan och de rebellrörelser som opererade där.

Innan Lundin Oil började leta efter olja i Block 5A hade detta område in­te varit en krigsskådeplats, men så snart som Lundin Oil började utvin­na olja blossade kriget upp och snart skulle regeringsarmén tillsammans med allierade – olika milisgrupper – genomföra en rad brutala rensningsaktioner för att ge  Lundin Oil skydd och plats. Detta är väldokumenterat och sedan länge känt.
Den välkända människorättsor­ganisationen Human Right Watch (HRW) slog larm redan 1998 och år 2000 slog exempelvis Amnesty International larm om att Lundin Oil och andra utländska oljebolag blundade för de systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna som regeringsarmén med allierade, i namn av att ”garantera säkerheten” i oljeproducerande områden, gjort sig skyldig till. Ungefär samtidigt blev Carl Bildt medlem i Lundin Oils styrelse.

Året därpå (2001) uppmanade den brittiska hjälporganisationen Christian Aid Lundin Oil att sluta borra efter olja i Sudan. Detta efter att det visat sig att regeringsstyrkor skövlat och bränt ned byar samt fördrivit tiotusental för att bereda plats åt den väg och bro som Lundin Oil byggde. Lundin Oil finansierade den­na väg, vilken också kom att underlätta regeringens krigföring i detta område. Detsamma gällde den flyg­plats som Lundin Oil byggt. ”Flyg­platsen Rubkona var konsortiets bas, men också högkvarter för den sudanesiska arméns 15:e division”, poängterade Christian Aid och krävde att Carl Bildt skulle avsättas från sin post som FN:s speciella sändebud i f d Jugoslavien. Som styrelsemedlem i Lundin Oil var Bildt medansvarig för att bolaget understödde Sudans krigsregering och var därmed helt olämplig som ”fredmäklare” på Balkanhalvön, menade Christian Aid.
Att en förundersökning inte inleddes redan då säger en del om att det inte finns någon ”likhet inför lagen”. Då hade också flera andra organisationer, inkluderat FN, slagit larm om att olja finansierade regeringens krig.

År 2003 utkom Human Right Watch med en 800 sidor lång rapport – Sudan, Oil, and Human Rights (Sudan, olja och mänskliga rättigheter) – som var en lång anklagelseakt mot bland annat Lundin Oil. Rapportens vittnesmål och dokumentation blev till en svidande uppgörelse med Lundin Oil och Bildt, som stöttat en regim som, enligt HRW, var en av de värsta i världen.
Bildt och Lundin Oil tvådde sina händer och trots löften från den dåva­rande S-regeringen om att Lundin Oil skulle ”noga prövas och undersökas” hände inget.

Det är en skandal i sig att det skullle krävas ännu en rapport – Unpaid Debt (obetald skuld), som nyligen publicerats av rad hjälp- och människorättsorganisationer – innan Lundin Oils och Bildts affärer i blod och olja ska synas. Rapporten Unpaid Debt visar att det fanns ett direkt samband mellan Lundin Oils verksamhet och upptrappningen av kriget i området Block 5A. Som en följd av denna krigföring dog 12 000 människor och 160 000 människor tvångsförflyttades., enligt Unpaid Debt.
För Lundin Oil blev verksamheten i södra Sudan en lönsam affär – bolaget tjänade sammanlagt 750 miljoner kronor netto fram till dess att man drog sig bort från området, Block 5A , år 2003.

De nya uppgifterna om att 12 000  dödats är inget som Bildt bekymrar sig över. Han slår ifrån sig och säger att det är ”bara samma diskussion som går igen”.
Carl Bildt är en arrogant krigshök, som jämsides med styrelseuppdraget i Lundin Oil ägnade sin tid (2002-3) åt att kampanja för att europeiska regeringar skulle stödja Bush Irakkrig. Det gjorde han på uppdrag av reaktionära lobbygrupper med anknytning till USA:s vapenindustri.
De miljoner kronor som Bildt tjänat som lobbyist och Lundinfamiljens betalda dräng är blodspengar.
Oavsett förundersökningens resultat är Lundin Oil och nuvarande utrikesminister Carl Bildt medansvarig till mord och skövling i södra Su­dan. Detta är ställt utom allt rimligt tvivel.

Per Olsson

 Fakta ▼

  • År 1997 började Lundin Oil ut­vinna olja i södra Sudan, mitt under en av historiens blodiga­ste inbördeskrig. Uppemot 2,5 miljoner människor dödades i det inbördeskrig som rasade under åren 1983-2005.
  • Sudans regering finansierade sin krigsföring med inkomster från olja. Christian Aid uppskattade oljeinkomsterna till en mil­jon dollar per dag, lika mycket som regimen dagligen spende-rade på sin krigsmaskin.
  • Lundinfamiljen, som äger Lun­din Oil, har en lång historia av verksamhet och samarbete med diktaturer. Man letade guld i apartheids Sydafrika och har eller har haft verksamhet i t ex Etiopien, Eritrea, Iran och Syri­en. Lundinklanen har också band till Putin och Ryssland.
  • År 2000 lät sig Carl Bildt väljas in i Lundin Oil bolagsstyrelse. När han avgick 2006 hade han tjänat miljontals kronor på sitt styrelseuppdrag.
  • Carl Bildt satt också med i sty­relsen för Vostok Nafta, ett Lun­dinbolag med en aktiepost i Pu- tins maktbolag Gazprom. När Bildt avgick från sin styrelsepost i Vostok Nafta fick han aktieoptioner värda 5 miljoner kro- nor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!