Därför säger vi nej till trängselskatten

2012-11-11 13:45:13
Ett skakat politikeretablissemang i Göteborg gör nu allt för att försöka sälja den hårt kritiserade ”trängselskatten”.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är motståndare till trängselavgiften. Den så kallade trängselskatten är ett missvisande namn, det är ingen skatt utan en avgift. Trängselavgiften är att jämföra med sophämtningsavgifter, vattenavgifter och betalas lika mycket oavsett vad du har i inkomst. ­Avgiften slår därför olika hårt. Den slår hårdast mot dem med minst resurser och dem som inte kan välja bort bilen.
Ett av politikeretablissemangets argument har varit att avgiften ­skulle gynna miljön.
Det är möjligt att avgiften till viss grad kan komma att minska biltrafiken, men det är långt ifrån vad som är tillräckligt för att skapa en ekologiskt hållbar stad eller ett ­miljövänligt alternativ. Om det vore miljön som var i fokus skulle vi se verkliga åtgär­der för ett grönare Göteborg. Det skulle kräva en helt annan stadsplanering än vad vi har idag som möjliggjorde att fler skulle kunna gå ­eller cykla till jobbet, det skulle innebära en politik med planerade varutran­sporter till butiker och kedjor och framförallt en satsning på gratis och utbyggd kollektivtrafik.
Politikerna säger sig vilja minska bilismen, men det är inte så att trängselavgiften kommer att gå till kollek­tivtrafiken utan till satsningar på ökad bilism. Till exempel är ett av de stora projekten som ska finansieras biltunneln Marieholmstunneln.

RS/Offensiv har inte en populistisk inställning till vägavgiften. Vi försvarar inte bilismen på samma sätt som Vägvalet. Vi inser behovet av miljösatsningar – men detta är ­ingen miljösatsning, vilket vi har förklarat. Vi är för minskad bilism, vilket innebär minskat utsläpp av växthusgaser och minskad negativ klimatpåverkan. Därför krävs verkliga miljösatsningar i form av planerade varutransporter och utbyggd och gratis kollektivtrafik samt en klimatomställning av bilindustrin med ­satsning på grön teknik.

För att stoppa denna straffavgift krävs en massiv opinion som uttrycks i utåtriktade protester. Här har fackföreningarna ett ansvar att mobilisera sina medlemmar då det är arbetar­klassen som förlorar mest på denna avgift. En låginkomsttagare i ­offentlig sektor förlorar på ett år en ­månadslön efter skatt.
Vad som kan stoppa avgiften är protester, demonstrationer, strejker och betalningsbojkotter.
Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!