Det tysta rånet på hyresgästerna

2010-03-10 15:30:43
Hyresgästerna utsätts så gott som helt i det tysta för en så grov skattediskriminering att den till och med överträffar jobbskatteavdragets diskriminering av pensionärer.

Inte mindre än 2 000 kronor mer i månaden, eller 24 000 kronor mer om året, får hyresgäster betala jämfört med ägare av småhus eller innehavare av bostadsrätter.

Fakta i målet har tagits fram ­gemensamt av hyresgästföreningen, SABO och fastighetsägarna. ”Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter” löd rubriken i ett inlägg på DN Debatt den 3 mars. Bakom inläg­get stod Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna, Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen och Kurt Eliasson, vd för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, som på byråkratsvenska säger sig vilja skapa ”stabila regler för hyresrätten” och ”lyfta hyresrätten till ett självklart boendealternativ”.
De fakta de presenterade borde räcka till en revolution bland Sveriges grovt förorättade och hunsade hyresgäster.
I rapporten Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten redovisas kalla fakta över hur hyresgästerna i praktiken rånats och lämnats ute i kylan när skatterna har sänkts och subventioner förstärkts för villa­ägare och innehavare av bostadsrätter.
Resultatet är enligt utredarna nedslående: ”Kostnaden för en nybyggd hyresrätt är 2 000 kronor högre per månad än ett nybyggt småhus med äganderätt eller en bostadsrätt. Den största förklaringen är privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter.
Även när jämförelsen görs på en äldre bostad landar skillnaden på 2 000 kronor. I det fallet är rätten att dra av ränta och förändringen av fastighetsskattesystemet den största orsaken till skillnaden”.
Jämförelsen, som är gjort med utgångspunkt från betalningsflöden för en lägenhetsyta på 100 kvadratmeter och en historiskt genomsnittlig ränta på 4 procent, visar att en hyresgäst straffbeskattas på cirka 24 000 kronor om året.

Skillnader fanns även innan, men den viktigate förklaringen ligger i de senaste årens förändringar i skat­te- och subventionssystemen.
”Vi anser att hyresrätten här är förlorare i förhållande till egna hem och bostadsrätter. Förklaringen ligger framförallt i förändringarna i systemet med fastighetsskatt, de slopade stöden till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus samt införandet av ROT-avdrag för privatpersoner [skatteavdrag för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad] som äger sin bostad samtidigt som ränteavdragsrätten för privatpersoner är oförändrad”, heter det i utredning­en.
Tre åtgärder föreslås: Att en låg moms läggs på bostadshyror i stället för på inköpta varor och tjänster i bostadsföretagen, samtidigt som fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas och skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.  Då EU kan ha invändningar och det antas att det kan ta många år att infö­ra låg moms på bostadshyror föreslår rapporten ett tillfälligt ROT-stöd till  hyresrätten och någon form av balan­serande villkor för nyproduktion av hyresrätter.

Den femsidiga överenskommelse om bostadspolitiken som har träffats mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger sig vilja värna om allmännyttan och bygget av fler hyresrätter, men säger inget om den systematiska skattediskrimineringen av hyresgäster.
Vissa åtgärder föreslås som ett nytt statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga priser, ett bredare ROT-program som även omfattar flerfamiljshus och ett nytt stöd för upprustning av miljonprogrammet. De föreslår också höjd fastighetsskatt för de dyraste villorna med ett taxeringsvärde över sex miljoner kronor samtidigt med sänkt fastighetsskatt för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.
Det är i och för sig vällovliga åtgärder. Men de räcker knappast till att rätta till den skatte- och bidragsorättvisa som inte ens nämns i uppgörelsen.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det stora hyresrånet.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!