En efterlängtad bok

2009-02-04 15:58:53
BOKFejkad orgasm
FörfattareSusanna Alakoski och Amanda Mogensen (red).
FörlagOrdfront 2008).
Fejkad orgasm
. Länge har jag saknat en bok om just detta och frågat mig hur en sådan stor lucka har kunnat lämnats öppen.

Sex överexponeras i vårt samhälle och ändå är bristerna i kvinnors tillfredställelse ett i mångt och mycket outforskat ämne.
Kvinnoförtrycket har studerats på alla tänkbara områden, alltifrån löner, arbetsuppgifter, hushållssysslor, barnuppfostran och media till hur ojämlikhet skapas i samtal, i domstolarna, i styrelserummen. Men varför inte i det sexuella mötet mellan kvinna och man? Ja, bortsett från våldtäkter och prostitution då.
Ända sedan Carin Holmbergs Det kallas kärlek, som jag läste någon gång på 1990-talet, har jag otåligt väntat. En liknande analys bara måste kom­ma, men med sängkammarn som utgångspunkt. Och så äntligen, en hän- delse som måste få hjärtat att bulta li­te extra hos ganska många.

Nu är inte Fejkad Orgasm ett resultat av forskning på Holmbergs nivå, utan snarare en dörröppnare som måste leda till mer. Styrkan i boken är den klassiskt feministiska formen, d v s kvinnor berättar om sina erfarenheter.
Susanna Alakoski och Amanda Mogensen har redigerat ett 70-tal texter, varav de flesta är anonyma brev (till boken) från kvinnor, och några män, i alla åldrar där de berättar sina historier. I dessa historier ligger bokens puls, som stiger kapitel för kapitel, och då kan inlagorna av analytiska texter ibland kännas ivägen.

Fejkade orgasmer – vilken smart inkörtsport till hela frågan om sexualiteten i en könsförtryckande samhällsordning!
Glädjen över att få läsa om ämnet förbyts snart mot en upprördhet över hur torftigt det är ställt med jämställdheten i alla dessa historier, från såväl 80-talisterna som 30-talisterna. Trots alla variationer och inspirerande sexupplevelser berättar alltför många om män som inte verkar fråga sig vil­ka sexuella handlingar som eventuellt kan tillfredställa henne och om kvinnor som inte vågar berätta. Det gäller inte bara vid debuten, utan kan ha pågått i decenier. Kvinnor som negligerar sig själva glömmer dock inte man- nens ego, ”så jag anstängde mig så mycket jag kunde för att visa den njutning jag inte kände. Det var liksom ytterligare en tjänst som jag gjor­de honom.”
Många har länge levat i tron att det är fel på dem, att de inte kan få orgasm tillsammans med andra. I ett samhällsperspektiv blir det hisnande. Vilket otroligt förslösande av mänsklig energi att ha en så stor andel av befolkningen kuvad. Allt för den lång- livade myten om att sex är till för befruktning, att befruktningssex är av högre rang, att penetrering är den en­da verkliga sexakten. Annat kallas ba­ra för förspel (men ofta verkar ”för- spelet” sparas till efter den manliga tillfredställelsen och efter det manliga insomnandet).
Alakoski och Mogensen är måna om komplexiteten och låter flera röster som berättar om fejkandet som en feministisk handling komma till tals. Genom att fejka får man en kontroll. ”Det kan vara ett sätt att komma över från det penetrerande stadiet till nå­got annat där jag kanske kan kom­ma”.

En stor folkhälsoundersökning på 1990-talet, Sex i Sverige, visade tydligt att kvinnor har mycket större problem med orgasmer än män, men den ställde inte alla följdfrågor. Den enda mängdundersökning som verkar finnas att tillgå är redovisad i boken. Det var RFSU och TV-programmet Lustgården som 2007 lät tusen kvinnor i åldern 18 till 35 år svara på frågan ”Har du fejkat orgasm?” 42 procent hade någon gång gjort det. Den vanligaste anledningen till fejkandet var att de ville att sexet skulle ta slut.
Ännu mer intressant är svaren på frågan, på vilket sätt får du lättast orgasm? Bara 20 procent svarar genom vaginalt samlag. 32 procent får lättast orgasm genom onani, 20 procent ge­nom smeksex (händer mot kön) och 19 procent genom oralsex. Verkligheten för många kvinnor är med andra ord en annan än vad som anses vara det ”naturliga/vanliga”.

Freud pekas ut som en av grundar­na till den ”moderna” sexualsynen i en av de analytiska texterna av Sandra Dalén. Freud menade att unga kvinnor visserligen kunde få orgasm ge­nom att stimulera klitoris, men att mogna kvinnor ska få orgasm genom penis i slidan. Dessa föreställningar lever fortfarande kvar. ”Se dessa normer för vad de är”, uppmanar Sandra, ”regler som vi tar för givna men som vi inte alls behöver ta för givna. Vi måste få bli mer individer när det kommer till sex”.
Fejkad Orgasm bör läsas av alla som gör anspråk på att vilja bekämpa kvinnoförtrycket, därför att den ökar insikten om just detta förtrycks speci­fika natur. Dessutom finns där många historier som kommer att få efterföljare, om kvinnor som vågat växa och tagit plats och män som öppnat sig för en ömsesidig njutning.

Elin Gauffin

Fejkad Orgasm säljs till förmånligt pris hos Rättviseböcker.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!