En kvinna har mördats varje vecka i år

Mäns våld mot kvinnor är en skuggpandemi som få verkligt effektiva åtgärder vidtas emot (Foto: Natalia Medina).

av Åsa V Karlsson // Artikel i Offensiv

Under hösten 2021 beslutades om en rad reformer som förändrar villkoren för stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på djupet. Reformen drar undan mattan för de ideella kvinnojourernas möjlighet att verka, att erbjuda kvinnor och barn ett stöd baserat på jourkunskap och kvinnors och barns rätt att ses som aktörer i sina egna liv. Omsorg om de våldsutsatta uppges vägleda reformen, men i praktiken fållas stödet till kvinnor och barn in i ett system som sedan länge har visat sig inte klara av att se och agera mot män/pappors våld.

Förslag ligger om att kvinnor och barn ska omhändertas när de söker skydd på en kvinnojour. Detta kan med säkerhet förväntas få kvinnor att avhålla sig från att söka skydd och stöd. Barnen kommer att skiljas från sina mammor. Det bryter mot barnens och kvinnornas rätt att fly från våld och övergrepp för att skydda sina liv och rätten att slippa intrång av staten i ens privatliv.
Inom ”Insatsen skyddat boende” kommer privata aktörer att dominera, med sina dyrare, marknadsmässiga avtal och ideella kvinnojourer tvingas söka tillstånd och konkurrera. Kommunerna har redan börjat leta efter de billigaste lösningarna. Behandlingshem, före detta flyktingboende med lediga platser, äldreboenden etcetera kommer att ses som likvärdigt boende.

Under påskhelgen inledde polisen i Region Mitt, där bland annat Uppsala ingår, ett uppsökande arbete i syfte att nå fler särskilt utsatta brottsoffer. Kampanjen kallades Operation Vårfrid och ingår i satsningen Operation Gryning som fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming och barnpornografibrott.
Inom regionen inkom 2021 över 6 000 ärenden gällande brott i nära relationer och aktionen ska visa att samhället bryr sig om offren samt visa gärningsmännen att våldet får konsekvenser för dem.
Polis och personal från olika sociala myndigheter vandrade i bostadsområden och delade ut flygblad samt pratade med de boende. Det finns en djup misstro att verklig hjälp står att finna; det råder en ekande tystnad när våldet sker mot kvinnor.

Den nya jämställdhetsministern Eva Nordmark säger att det är för tidigt för regeringen att dra några slutsatser. Minst en utredning till ska göras om hur våld och hedersvåld påverkar arbetslivet. Det är inte fler utredningar som behövs, inga fler analyser om brister som leder till att kvinnor mördas.
Det är kraftfullt agerande här och nu som behövs! Ge kvinnojourerna pengar till verksamhet som går runt, på lång sikt.
Politiker och tjänstemän vägrar att lyssna på de ideella kvinnojourerna som har lång erfarenhet – tvärtom beslutades det ju förra året att även Attendo och andra privata, egentligen vem som helst, ska kunna driva boenden för utsatta våldsoffer och att kvinnojourerna måste konkurrera med privata intressen om ersättning från kommunerna.
Fler och fler kommuner inför också beslut som innebär att kvinnor som flyr måste betala för sitt boende, för mat och annat.

När en man i slutet av april 2022 kastar ner en kvinna i ett 25 meter djupt gruvhål i Norberg är det ännu ett fall av dödligt övervåld och leder till några dagars rubriker. Han hade lite otur den här gången, hon överlevde och har kunnat berätta. Hon är i 20-årsåldern och han är 43. De har haft en kort tids relation och han friar i syfte att få stanna i Sverige. Hon säger nej och blir då våldtagen och nedkastad i ett djupt hål.
Mannen kommer tillbaka flera gånger, ser att hon lever och kastar sten på henne. Han har varit gift, men hans fru försvann och ingen vet vad som hände. Barnen är rädda för sin pappa. Han är dömd för olika brott mer än 35 gånger, ett liv fyllt av våld. Hur många kvinnor skulle man hitta om man letade i gamla brunnar och gruvhål runtom i Sverige?

17 kvinnor mördade av 17 män på 17 veckor, redan är det fler som har mördats än under hela 2021. I snitt ett mord i veckan. ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och UNIZON, som organiserar cirka 130 jourer, slår larm. Många av männen är kända av polis och andra myndigheter, ändå räcker det inte till fotboja och övervakning, inte förrän det redan är för sent.
Kvinnor och barn gömmer sig och krymper sina liv, medan männen går fria och förhandlas med, Socialtjänsten tycker att barnen behöver sin pappa, även om han slagit mamma, även om barnen berättar om rädsla.
Gömda kvinnor berättar nu allt mer öppet och modigt om hur domare förminskar och negligerar deras berättelser, hur de blir misstrodda, hur nämndemän sitter och sover och hur ingen tror på dem. Kvinnojourerna kallar till riksmöte, där alla partiledare bjuds in till samtal.
De vill, liksom andra kvinnogrupper och aktivister, att mäns våld mot kvinnor ska bli en valfråga och få ett slut på tystnaden.
Men stat och kapital fortsätter att svika de kvinnor som lever eller har levt med våld i nära relationer. Det krävs nya Metoouppror – ta Metoo till gatan! – och en enad kamp för ett slut på våldet, resurser till bostad och välfärd samt verkligt skydd åt alla som tvingas fly de som slår.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!