Ensamkommande tvingas arbeta svart

2019-01-16 11:00:10

foto: Sebastian Olsson
Ovärdiga och slavliknande förhållanden för ensamkommande. Skandal!

Stadsmissionen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala slår nu larm om att ensamkommande allt oftare tvingas arbeta svart under slavliknande förhållanden.

Det sker ofta på grund av att ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan eller väntar på besked om de ska få stanna enligt den så kallade gymnasielagen inte längre har rätt till ekonomiskt stöd, bidrag eller boende.
Många tvingas då att arbeta svart och att acceptera arbetsförhållanden som är slavlika.

– Det är ofta hårda arbetsvillkor, långa dagar, låg lön, man kanske inte ens får betalt för det arbete man har utfört, man kan inte ta rast, man kanske inte får något att äta eller dricka även om man jobbar tio eller tolv timmar, säger Hanna Scott på Stadsmissionen i Skåne.
Enligt dem finns det hundratals ensamkommande ungdomar som befinner sig i denna situation utan rätt till bidrag eller bostad.
– Många får endast mat och sovplats på arbetsplatsen och ingen lön alls, säger en av de ensamkommande ungdomarna.

Detta är ett resultat av den asylpolitik som S-regeringen införde 2015 och som måste upphöra.
• Stoppa omedelbart utvisningar till krig och förtryck. Amnesti för alla som befinner sig på flykt i Sverige. 
• Återinför asylrätten och permanenta uppehållstillstånd.
• Gemensam kamp för omfördelning av samhällets resurser – för arbete, bostäder, välfärd och utbildning åt alla.