EU-storebror ser och hör dig

2009-05-28 10:27:45
I Sverige har frågor om statens övervakning blivit viktiga politiska frågor det senaste året, med FRA- och Ipredlagarna, samt rättegången mot The Pirate Bay. I samtliga fall finns en EU-koppling.
Efter terrordåden i Madrid och London 2005 var den dåvarande soci­aldemokratiske justitieministern Thomas Bodström pådrivande för utökad övervakning inom EU.
EU:s och polismaktens intresse av ökad kontroll sammanfaller med den kommersiella musikindustrins försök att stoppa nedladdning av musik och filmer. Internationell terrorism och organiserad kriminalitet klumpas ihop med nedladdare.

Inom EU beslutades det att all datatrafik ska lagras i 24 månader. Med FRA-lagen från i höstas övervakas alla sms och all e-post in till och ut från Sverige. FRA (Försvarets radioanstalt) har nu över 900 anställda som manövrerar en världens kraftigaste datorer.
Ipredlagen, som antogs i februari och började gälla den 1 april, är ett försök att tvinga internetleverantörer­na att lämna ut uppgifter på använda­re. Den visar tydligt hur statens upp- gift är att skydda storföretagens vinster. Om det enbart gällt enskilda artister kunde ett motsvarande system som biblioteken kunnat stå för ersätt­ningen. Men den nyliberala politiken och arbetarrörelsens reträtter gör att den politiska högern och de ekonomiska makthavarna, kapitalisterna, vågar gå till attack mot nedladdare.
Medan det finns en berättigad oro över terrordåd och brottslighet är massivt ökade resurser till polisen och ”hårdare tag” snarast riktade mot ungdomar och arbetare runt om i EU. I Sverige idag i första hand på internet, förebyggande, men med stor beredskap för att stoppa ”otillåtna” pro- tester underifrån.
I EU-valet nu i juni vill folkpartiet bilda ”Europas FBI”. De som idag främst är måltavla för fler poliser och ökat statligt förtryck är flyktingarna.

EU:s gränser har både höga mu­rar och en militariserad övervaknings-och polisapparat. Asylsökande flyk- tingar behandlas som kriminella. Enbart registret för fingeravtryck, Eurodac, beräknas efter fem år innehålla en miljard fingeravtryck (10 fingrar var på 100 miljoner personer). För att klara kraven från EU:s fotoregister för visumsökande, VISA, har svenska staten skaffat 95 fotostationer till sina ambassader. Sveriges migrationsminister Tobias Billström har drivit på för att Eurodac ska användas för att jaga kriminella bland t ex flyktingar från Irak.
Polissamarbetet Prüm – ursprung­ligen mellan Tyskland, Frankrike, Spanien, Österrike, Belgien och Holland – ska bli hela EU:s med utbyte av DNA-register och fingeravtryck. Till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kritiserat dessa steg mot en gemensam statsapparat för EU, det som kallas överstatlighet. EU-kommissionen vill samtidigt förstärka de gemensamma reglerna för åklagare, Eurojust.
Flygresor är nästan ännu mer övervakade än internet. I 13 år ska uppgifter om kreditkort, resesällskap, vad resenären ätit på planet med mera bevaras i ett centralt EU-register.
Lissabonfördraget är i stort sett samma grundlag för EU som fick nej i Frankrike och Nederländerna 2005, och sedan i sin nuvarande form nej på Irland 2008. Den svenska riksdagen – socialdemokrater hand i hand med moderater – brydde sig dock in­te om Irlands nej, som enligt reg­lerna innebär att fördraget faller, utan antog fördraget i november 2008.
Lissabonfördragets viktigaste de­lar handlar om marknadsfundamentalism – mer privatiseringar, fördelar för storföretagen och inskränkta fackliga rättigheter. En annan viktig del är en utbyggd gemensam militär.
Men även fördragets ”rättighetsstadga” utelämnar rättigheter som finns i den svenska grundlagen, t ex demonstrationsrätten. Till skillnad från nuvarande svensk lag sägs det inte heller uttryckligen att EU inte får registrera politiska åsikter, att personuppgifter ska vara skyddade eller att brev inte får undersökas.

I Sverige har det under lång tid funnits en politisk övervakning från Säpo och andra hemliga underrättelseorganisationer (IB, som bildades av socialdemokrater, och militärens spi­oner) men massövervakning i dagens omfattning har inte existerat sedan andra världskriget.
Internet- och polisfrågorna har stor sprängkraft, vilket särskilt märktes under FRA-debatten, då till och med riksdagsledamöter påverkades. Regeringen tvingades till vissa eftergifter på pappret men i grunden drevs lagen igenom. Även EU-parlamentet har satts under tryck och röstade nyli-gen emot att nedladdare ska avstäng­as från internet, ett förslag som den franska regeringen står för.
Liksom militär upprustning är den ökade övervakningen och polisinsatserna framför allt riktade mot de egna medborgarna. De styrande blir allt mer isolerade och känner att sociala explosioner och revolter närmar sig. I Storbritannien riktas nya lagar mot  t ex strejker och miljöprotester.
Det tydligaste exemplet hittills i Sverige är de extrema polisinsatserna under just EU-toppmötet i Göteborg 2001. Tre personer sköts ner av polis, varav en var nära att mista livet. Förläggningen på Hvitfeldtska gymnasiet omringades av polis, över 900 personer greps och 46 personer dömdes senare till fängelsestraff. EU och den svenska staten ingrep ”förebyggan­de” mot protester under mötet där även USA:s president Bush deltog.
Socialister är inte emot att det finns en polisstyrka som griper brott­slingar, men polisen måste stå under demokratisk kontroll av det samhälle man ska arbeta i. Lokalsamhället ska ha full insyn i polisens arbete. De repressiva lagarna och övervakningen måste avskaffas.

Demokratiska rättigheter är ett resultat av kamp underifrån. Rätten till möten, demonstrationer, strejker o s v uppnåddes genom arbetarnas kamp.
Nya kamprörelser för jobb och välfärd måste också riktas mot EU:s och Sveriges upprustning av polisapparaten och övervakningen. Arbetarrörelsen, inklusive ett nytt arbetarparti med verklig förankring, måste återuppbyggas. Det är den kraft som kan vända utvecklingen.
Per-Åke Westerlund

 Ordlista ▼

  • ACTA = (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Hemliga förhandlingar pågår mellan EU, USA, Japan m fl stater om ett avtal för upphovsrätt, mot piratkopiering. EU-parlamentet har begärt att informationen om ACTA ska bli offentlig.
  • Datalagringsdirektivet = EU-lag från 2006. Internetleverantörer ska lagra abonnentinformation i 6-24 månader.
  • Eurodac = EU:s databas över fingeravtryck på asylsökande.
  • Eurojust = EU:s åklagarsamarbete.
  • FRA = Försvarets radioanstalt. Statlig spionorganisation med 900 anställda.
  • Prüm = Ett polissamarbete mellan sju av EU:s länder som ska börja gälla för hela EU.
  • Ipredlagen = Lag för att tvinga internetoperatörer att lämna ut uppgifter om fildelare.
  • SIS = (Schengen Information System) Registrerings- och efterlysningsregister inom Schengen (se nästa punkt). Används även för hemlig övervakning. Uppgraderas nu till SIS2.s
  • Schengen = Passunion för 13 EU-länder, Norge och Island.
  • VIS = (Visa Information System) Foton och fingeravtryck på alla som söker visum i Schengen­området. En av världens största databaser.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!