Färre anmälda arbetssjukdomar godkänns – slår hårdast mot kvinnor

2016-05-04 13:55:47
Samtidigt som allt fler anmäler arbetssjukdomar godkänns allt färre. Framförallt kvinnors anmälningar om arbetssjukdom nekas, visar en färsk rapport från AFA Försäkring.

AFA Försäkring har granskat alla arbetssjukdomar som har anmälts mellan åren 1994 och 2014.

Arbetssjukdomar är de skador på arbetsplatsen som inte sker via olyckor eller plötsliga händelser. Det handlar om psykiska besvär och fysiska skador som uppkommer på grund av förhållanden i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön. Allt fler sådana sjukdomar anmäls, men allt färre får sjukdomarna godkända. De grupper där arbetssjukdomar godkänns allra minst är undersköterskor, städare och restaurangpersonal.

Förändringar i arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen när det gäller vissa sorters sjukdomsfall är en viktig faktor till att allt färre får sina sjukdomar godkända av Försäkringskassan. Det gäller främst sjukdomar och problem som rör skelettet och rörelseorganen och psykiska sjukdomar som orsakas av dålig arbetsmiljö.

Rapporten visar att främst kvinnor får sina ansökningar avslagna. Mellan år 1994 och 2003 stod kvinnor för 30 procent av de godkända arbetssjukdomarna, men mellan år 2009 och 2014 var motsvarande siffra 19 procent. 

Arbetssjukdomar som är typiska i mansdominerade yrken som till exempel industri- och byggnadsarbeten, där skador på grund av buller och vibration är vanliga, är de arbetssjukdomar som oftast godkänns. De arbetssjukdomar som är vanligast i kvinnodominerade yrken är psykiska sjukdomar och slitage på leder och skelett, och det är de som oftast nekas som arbetssjukdomar av Försäkringskassan.

I samband med de stora nedskärningar som har ägt rum och ännu pågår inom främst kvinnodominerade yrken som bland annat vård och omsorg ökar arbetsbelastningen på personal och därmed ökar även arbetssjukdomarna. 

År 2009 anmäldes 4 000 arbetssjukdomar medan det år 2014 gått upp till över 9 200, mer än dubbelt så många. Samtidigt får fler och fler avslag på sin försäkringsansökan, då försäkringsbolagen måste ta hänsyn till Försäkringskassans beslut om en arbetssjukdom godkänns eller inte.

Skador och sjukdomar som uppstår inom kvinnodominerade yrken anses inte lika viktiga hos beslutsfattande politiker, och de regelförändringar som har genomförts har påverkat främst kvinnor. Under perioden 1994-2014 har AFA Försäkring fått in över 150 000 ärenden om arbetssjukdom, varav mindre än en tredjedel, 43 000, blivit godkända.

Detta är en tyst attack mot kvinnor och hela arbetarklassen, och någonting måste förändras. För att undvika den här sortens arbetssjukdomar behövs en större personaltäthet, kortare arbetsdagar, högre löner och större investeringar av hjälpmedel och dylikt på arbetsplatserna. 

När människor tvingas jobba så hårt att de blir sjuka kostar det mer i längden än att ge dem en bra arbetsmiljö och ordentliga löner. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!