Flaskbomb på skola – vad smäller härnäst?

2013-02-07 07:30:22
Ett tiotal elever och lärare fick föras till sjukhus med ambulans från Kvarnbergsskolan i södra Stockholm förra veckan sedan några elever kastat en hemmagjord bomb i skolans ljushall. I början på denna vecka utrymdes likaså Farsta gymnasium efter en mindre explosion.

Läraren ser en pet-flaska komma flygande från tredje våningen ner på golvet i ljushallen. Hon går fram för att plocka upp flaskan och slänga den i papperskorgen. På tredje våningen ovanför står några elever och filmar, ”Shit, vad gör hon…”, hör man elever-na säga till varandra på filmen som nu ligger ute på youtube och svt play. Det är inte eleverna som filmar som har kastat pet-flaskan, men de vet vad det är – en hemmagjord bomb. Varför ropar de inte åt läraren att akta sig?

Innan läraren hinner reagera på att flaskan hon håller i handen är alldeles varm smäller det. Elever som satt vid ett bord alldeles intill vittnar om att läraren var helt röd i ansiktet när hon sprang mot toaletten, själva fick de svårt att andas och började hosta.
Nyheten om en explosion på skolan låg som förstasidesnyhet på afton­bladet.se innan brandlarmet på skolan knappt hunnit ljuda. Inte långt därefter var polis, bombtekniker, brandkår och ambulans på plats.
Ett tiotal elever och lärare fördes till sjukhus med ambulans med lindriga skador, men alla mår efter omständigheterna bra idag. Att läraren hade glasögon och var snabb till toaletten där hon sköljde ansiktet med kallt vatten var tur. Hon fick inga bestående skador men hade lika gärna kunnat bli blind.

Skolan ser allvarligt på händelsen, som polisen rubricerat som allmänfarlig ödeläggelse.
Eleverna stängdes av från skolan och dagen efter hölls extrainsatta klassråd där lärarna gick igenom allvaret i händelsen med alla klasser. Ändå uttrycker många elever att det hela är överdrivet, ”det var ju ingen riktig bomb” och ”de menade ju ­inte att skada någon”, har varit vanliga kommentarer. I relation till de smällare som elever har kastat i och utanför skolan sedan innan jul har flera elever svårt att se allvaret i händelsen. ”Det är kul när det händer något”, har istället varit en kommentar från några elever.

Lärare som har arbetat på skolan i många år vittnar om att den ökade arbetsbördan, som har gjort att lärar­na varken har tid eller energi att ­hitta på lika mycket gemensamma aktiviteter och temaveckor i skolan som förr, har lett till att ”vi”-känslan gått förlorad. Eleverna lyssnar mindre på lärarna, men enligt mina elever känner även de att lärarna inte alltid lyssnar på dem.
Det första som både elever och lärare har lyft fram i diskussionerna om arbetsmiljön på skolan är vikten av att uppehållsrummet Studio 58 hålls öppet hela tiden och kan erbju­da eleverna aktiviteter. Tyvärr finns idag endast de hårda bänkarna i ljushallen för eleverna att hålla till på under rasterna, sedan den enda anställda i Studio 58 är sjukskriven.

Den liknande händelsen på ­Farsta gymnasium i Stockholm, där några smällare i ett skåp orsakade en mindre explosion, knappt en vecka efter explosionen på Kvarnbergsskolan visar att händelsen är allt annat än en isolerad företeelse.
Lärarnas Riksförbunds undersök­ning av arbetsmiljön 2011 visade att 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld – vilket är en kraftig ökning jämfört med deras tidigare undersökning.
Lärarna och övrig skolpersonal måste kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. En viktig förutsättning för det är att de vuxna känner elever­na på skolan och har tillräckligt med tid för varje elev som de undervisar, men också att det finns tid för att organisera gemensamma aktiviteter för hela skolan.
Skolan är likaså elevernas arbetsplats och de måste få känna att de blir sedda och hörda, att de har möjlighet att få utlopp för sin energi och kreativitet under rasterna och att de har ett inflytande.

Explosionerna på en högstadie­skola och en gymnasieskola i södra Stockholm måste ses som en varning till oss vuxna. Nedskärningar på skolan i form av mindre resurser och ökad arbetsbörda för lärarna ger utslag av frustration hos både lärare och elever. Utan att extra resurser sätts in och att verkliga satsningar sker på skolan kommer olyckor som dessa att ske igen.

Lina Westerlund
Lärarvikarie Kvarnbergsskolan

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!