Flyktingkamp kan vinna

2017-08-24 20:27:47

foto: Natalia Medina
Flyktingars gräsrotskamp har många gånger tidigare vunnit stora segrar.

För att kunna pressa politikerna att backa krävs stora kampanjer och en stark opinion. Flyktingamnesti 2005 är det bästa exemplet.

De politiker som utan att blinka tänkte tvångsutvisa de apatiska barnen tvingades istället acceptera en bred amnesti för 18 300 personer, de flesta barnfamiljer. Det var en stor seger, även om det inte gällde alla papperslösa.
En tillfällig lag stoppade utvisningarna för alla som istället erbjöds ny prövning. Det betydde att de inte längre behövde gömma sig. Men även om detta var en stor seger lämnades många utanför. Av 30 000 sökande fick 12 000 avslag och 2 000 utvisades. Av barnfamiljerna fick 24 procent nej på sina ansökningar.

Den verkliga kraften som tvingade fram regeringens eftergifter var den starka folkliga opinionen. Tiotusentals demonsterade och skrev på protestlistor. De riksdagspartier som gick emot S-regeringen (FP, KD, C, MP och V) deltog inte i kampanjen på gator och torg, och det var till sist bara Miljöpartiet som inom riksdagen tog strid för den tillfälliga lagen.
Miljöpartiet gjorde vad Vänsterpartiet borde göra 2017, ställde villkor för att stödja S-regeringens budget.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna, som samlade in över 20 000 namnunderskrifter på egna protestlistor, välkomnade framgången samtidigt som vi betonade att kampen för en allmän amnesti måste fortsätta. Flyktingamnesti 2005 hade stöd av kyrkor och partier, men aktiviteterna organiserades till stor del underifrån, av oorganiserade engagerade enskilda och grupper.

Även i slutet av 1980-talet och 1990-talet har beslut tagits om amnesti för stora grupper flyktingar. År 1993 beviljades 40 000 bosniska flyktingar amnesti. Åren 1989 och 1994 tog regeringen beslut om totalt 24 000 flyktingar.
Asylrörelsen har också på 2010-talet vunnit viktiga segrar. ”Efter mer än fyra månaders kamp av Asylrörelsen i Stockholm, två stoppade utvisningsförsök, otaliga demonstrationer, hundratals protestbrev och andra insatser, har Sveriges mest kända politiska flykting från Iran, Ali Mansouri, fått uppehållstillstånd. Idag släpptes han från det slutna förvaret i Märsta efter att ha varit inlåst i över 100 dagar”, rapporterade Mattias Bernhardsson i Offensiv i december 2011.
Kampanjer och protester som också har gett resultat gäller de iranska flyktingarna i ”Misstro oss inte”, som åren 2011-2013 med stöd av Asylrörelsen och Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg vann uppehållstillstånd för över 70 flyktingar som först hade fått nej. ■

Rasister planerar en ny hatdemonstration mot flyktingarna.
Stoppa rasisterna! Lördag den 26 augusti kl 13.00 Medborgarplatsen, Stockholm.


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!